Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Templateattribuutbestanden (contentattributes.lst)

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Templateattribuutbestanden (contentattributes.lst)

Templateattribuutbestanden (contentattributes.lst)

Template-attributen vertegenwoordigen objecteigenschappen. U kunt template-attributen gebruiken in waardevelden, formules en rijregels om de vereiste gegevens op te halen uit de Tekla Structures -database.

Wanneer u de template uitvoert, vervangt Tekla Structures het attribuut door de werkelijke waarde van de corresponderende objecteigenschap. Als u bijvoorbeeld het attribuut WEIGHT in een lijsttemplate opneemt, geeft Tekla Structures het gewicht van het modelobject weer in de lijst.

Template-attributen worden gedefinieerd in de volgende bestanden:

Bestandsnaam

Beschrijving

contentattributes.lst

Dit is een containerbestand waarin alle bestanden worden genoemd die de werkelijke attribuutdefinities bevatten. De bestanden worden toegevoegd met INCLUDE -zinnen. De volgorde van de bestanden die in contentattributes.lst zijn opgenomen, bepaalt de leesvolgorde van de bestanden.

Dit bestand wordt overschreven tijdens de installatie van een nieuwere versie van Tekla Structures. Maak altijd een kopie van dit bestand voordat u het bijwerkt.

Normaalgesproken hoeft u contentattributes.lst niet te wijzigen. Wijzig deze niet als u geen beheerder bent.

contentattributes_global.lst

Dit bestand bevat attributen die vooraf in het programma zijn gecodeerd. Bewerk dit bestand niet.

contentattributes_userdefined.lst

Dit bestand bevat gebruikersattributen, dezelfde als in het bestand objects.inp.

Dit bestand wordt overschreven tijdens de installatie van een nieuwere versie van Tekla Structures. Als u uw eigen attributen wilt gebruiken in templates en lijsten, maakt u een kopie van dit bestand en voegt u de vereiste attributen toe aan dat bestand.

Deze bestanden bevinden zich standaard in ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\nt\TplEd\settings , maar de locatie is in uw omgeving mogelijk anders.

De zoekvolgorde voor het bestand contentattributes.lst is de volgende:

  1. Modelmap

  2. Projectmap gedefinieerd door XS_​PROJECT

  3. Bedrijfsmap gedefinieerd door XS_​FIRM

  4. Map gedefinieerd door XS_​TPLED_​INI

  5. Map gedefinieerd door XS_​TEMPLATE_​DIRECTORY /settings

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen