Een template maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een template maken

Een template maken

 1. Klik in het menu Bestand op Editors > Template Editor.
 2. Klik in de Template Editor op Bestand > Nieuw.
 3. Selecteer het templatetype en klik op OK. Er wordt een nieuwe lege template gemaakt.
 4. Voeg nieuwe rijen toe aan de template.

  1. Klik op Invoegen > Component > Row om een nieuwe rij toe te voegen.
  2. Selecteer een inhoudstype voor de rij en klik op OK.
  3. Herhaal stappen a-b voor elke nieuwe rij.
 5. Voeg waardevelden toe om de gewenste data te verkrijgen uit de Tekla Structures-database.

  1. Klik op Invoegen > Waarde veld.
  2. Klik op een punt om de locatie te definiëren van het veld binnen de rij.

   Het dialoogvenster Selecteer attribuut verschijnt en waarin u wordt gevraagd een attribuut te selecteren voor het waardeveld.

  3. Selecteer een attribuut en klik op OK.
  4. Herhaal stappen a-c voor elk waardeveld.
 6. Sla de template op.

  1. Klik op Bestand > Opslaan als .
  2. Blader naar de templatemap die voor de variabele XS_TEMPLATE_DIRECTORY is gedefinieerd.
  3. Voer in het veld Bestandsnaam een naam in voor de template.
  4. Klik op OK.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen