Herkenning van vooraf gecodeerde buigtypecodes in een wapeningvorm

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Herkenning van vooraf gecodeerde buigtypecodes in een wapeningvorm

Herkenning van vooraf gecodeerde buigtypecodes in een wapeningvorm

Tekla Structures herkent verschillende buigvormen voor wapeningstaven en wijst er buigtypecodes aan toe.

De buigtypecodes in de onderstaande tabel zijn vooraf gecodeerde interne typen van Tekla Structures.De beenafmetingen ( D1 , D2 enzovoort) en de buighoeken ( A1 , A2 enzovoort) van wapeningsstaven zijn de interne afmetingen en hoeken van Tekla Structures.U kunt de interne buigtypen van Tekla Structures bijvoorbeeld toewijzen aan land- of projectspecifieke buigtypen en de interne maatlijnen en hoeken van Tekla Structures aan specifieke template-attributen.U kunt dit in het bestand rebar_schedule_config.inp doen.

Buigafmetingen van de wapeningsstaaf worden zodanig berekend dat de afmetingen van de staander ( D1 , D2 enzovoort) de buitenrand of de randoverschrijding van de wapeningsstaaf volgen.De totale lengte wordt berekend langs de hartlijn van de wapeningsstaaf.

Als Tekla Structures de vorm van een wapeningsstaaf niet herkent, wordt er het buigtype UNKNOWN aan toegewezen.

De magenta punten in de afbeeldingen in onderstaande tabel geven de punten aan die u in het model aanwijst wanneer u wapeningsstaven maakt.

Opmerking:

Als u de in code vastgelegde buigvormen wilt aanpassen of nieuwe buigvormen wilt definiëren, gebruikt u de Staafvormmanager.

Buigtypecode Buigvorm
1

2_1

Hiervoor is een standaardbuigradius vereist.

2_2

Niet-standaard buigradius.

3_1

3_2

4

4_2

4_3

4_4

5_1

5_2

5_3

6_1

6_2

7

8

9

Hiervoor is een haak van 180 graden vereist.

10

11

D1 = Radius van middelpunt van cirkel tot hartlijn van de wapeningsstaaf.

12

13

Kan ook met haken aan beide uiteinden worden gemodelleerd (bijvoorbeeld model D1 en D5 met haken van 90 graden).

14

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

14_2

14_3

14_4

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

14_5

Wordt herkend als het beginpunt en het eindpunt zich op dezelfde locatie bevinden en er geen haken worden gebruikt.

Als XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION is ingesteld op FALSE , worden wapeningsstaven met haken (typen 14 en 48) herkend als 14_5.

15

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

16_1

16_2

17

18

19

20_1

20_2

21

22

23

24

25

26

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 180 graden vereist.

27

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

28

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 180 graden vereist.

29

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

29_2

29_3

29_4

29_5

30

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 180 graden vereist.

31

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

32

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 180 graden vereist.

32_2

33

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

34

35

Hiervoor is een haak van 180 graden vereist.

36

Hiervoor is een haak van 180 graden vereist.

36_2

Kan ook met haken aan beide uiteinden worden gemodelleerd.

36_3

Kan ook met haken aan beide uiteinden worden gemodelleerd.

37

Hiervoor is een haak van 180 graden vereist.

38

Hiervoor is aan één uiteinde haak van 180 graden en aan het andere uiteinde een haak van 90 graden vereist.

38_2

39

40

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 180 graden vereist.

41

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

42

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 180 graden vereist.

43

43_2

44

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

44_2

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 180 graden vereist.

45

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

45_2

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken van 180 graden vereist.

46

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

47

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

48

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

48_2

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

48_3

49

D1 = Diameter van hartlijn van de wapeningstaaf.

49_2

50

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

51

Hiervoor is aan beide uiteinden een haak van 90 graden vereist.

52

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

53

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

54

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

55

56

57

58

59

60

61

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

61_2

Wordt herkend als XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION is ingesteld op FALSE.

61_3

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

62

Hiervoor is een haak vereist.

63

Hiervoor is een haak vereist.

64

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

64_2

Wordt herkend als XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION is ingesteld op FALSE.

65

Hiervoor zijn aan beide uiteinden haken vereist.

65_2

Wordt herkend als XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION is ingesteld op FALSE.

66

67

67_2

68

69_1

69_2

70_1

70_2

71

72

73_1

73_2

73_3

74

75_1

75_2

76

77

78

79_1

79_2

80

UNKNOWN

Bijvoorbeeld:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen