Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Herkenning van de wapeningsvorm

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Herkenning van de wapeningsvorm

Herkenning van de wapeningsvorm

Tekla Structures herkent verschillende buigvormen voor wapeningsstaven en wijst hier vormcodes aan toe. Tekla Structures gebruikt vervolgens de vorm en de gegevens over de afmeting in buigschema's, vergrote afbeeldingen, templates en lijsten.

Tekla Structures bevat twee methoden voor vormherkenning.

Door de gebruiker gedefinieerde buigvormdefinities.

Deze definities worden gemaakt met de Staafvormmanager en in het bestand RebarShapeRules.xml opgeslagen.

Het bestand bevindt zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\system .

Interne, in code vastgelegde definities van buigvormen van Tekla Structures.

Deze interne buigtypen van wapeningsstaven worden toegewezen aan de gebiedsspecifieke codes van buigtypen in het bestand rebar_schedule_config.inp.

Het bestand bevindt zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system .

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen