Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Stavenseteigenschappen

Laatst bijgewerkt May 10, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Stavenseteigenschappen

Stavenseteigenschappen

Gebruik het eigenschappenpaneel of de contextuele werkbalk om de eigenschappen van de stavensets weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand is .rst.

Attributen

Optie Beschrijving
Nummeren Nummeringreeks van de staven.
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de staven.

Tekla Structures gebruikt staafnamen in lijsten en tekeninglijsten en om staven van hetzelfde type te identificeren.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staven.

Combinaties van kwaliteit, grootte en radius zijn in de wapeningsstaafdatabase vooraf gedefinieerd. Klik op de knop ... in het eigenschappenpaneel om het dialoogvenster Wapeningsstaaf selecteren te openen. Het dialoogvenster geeft de beschikbare staafgroottes voor de gekozen kwaliteit weer. U kunt ook selecteren of de staven hoofdstaven, beugels of spanstaven zijn.

Het bestand rebar_database.inp bevat de vooraf gedefinieerde vermeldingen van de wapeningsstaafdatabase.

Diameter

Diameter van de staven.

Afhankelijk van de omgeving de nominale diameter van de staven of een label dat de diameter definieert.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staven.

De buigradius komt overeen met de toetsnorm die u gebruikt. Hoofdstaven, beugels, spanstaven en haken hebben meestal hun eigen minimale interne buigradius, die evenredig is met de diameter van de wapeningsstaaf. De werkelijke buigradius wordt normaal gekozen om aan de grootte van de doornen op de staafbuigmachine te voldoen.

Automatische waarden worden tussen vierkante haken weergegeven, bijvoorbeeld [120,00].

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt staven van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Volgordenummer layer

Hiermee wordt de volgorde van de staaflayers gedefinieerd. Voer een nummer in of gebruik de pijlknoppen om het nummer te wijzigen. Hoe kleiner het nummer hoe dichter de staaflayer zich bij het betonnen oppervlak bevindt. U kunt zowel positieve als negatieve nummers gebruiken.

Als u het volgordenummer van de layer niet definieert, rangschikt Tekla Structures de staaflayers volgens hun volgorde van maken. De staaflayer die als eerste wordt gemaakt, bevind zich het dichtst bij het betonnen oppervlak.

Als u eigenschappen van de ene stavenset naar een andere kopieert, wordt het layervolgnummer niet gekopieerd.

Eigenschappen tussenafstand

De bestandsextensie van het eigenschappenbestand van de tussenafstandzone is .rst.zones.

Optie Beschrijving
Begin offset

De offsets aan het begin en uiteinde van een stavenset.

Tekla Structures berekent standaard de offsetwaarden volgens de instellingen van de betonnen dekking en de staafdiameter. Automatische waarden worden tussen vierkante haken weergegeven, bijvoorbeeld [32,00].

U kunt definiëren of een offsetwaarde een waarde Exact of een waarde Minimum is. Als u Minimum selecteert, kan de werkelijke offsetwaarde groter zijn, afhankelijk van de eigenschappen tussenafstand. In modelvensters worden zowel de werkelijke als minimumwaarden weergegeven, bijvoorbeeld 50,00 (> 32,00), waarbij de mimimumwaarde tussen haakjes staat.

Eindoffset
Lengte

De lengte van elke tussenafstandzone als een absolute waarde in de huidige lengte-eenheden ( Absoluut ) of als een percentage van de totale lengte van alle tussenafstandzones ( Relatief ).

Slechts twee van de drie eigenschappen Lengte , Aantal tussenafstanden en Tussenafstand kunnen tegelijkertijd op Absoluut of Exact worden ingesteld.

Ten minste één van de eigenschappen van tussenafstanden moet flexibel zijn en levert een praktische tussenafstandcombinatie op. In modelvensters wordt de toegevoegde waarde in rood weergegeven.

Aantal tussenafstanden

Definieert over hoeveel tussenafstanden een tussenafstandzone wordt verdeeld.

U kunt een flexibel aantal definiëren waarop Tekla Structures zich richt ( Doel ) of een vast aantal tussenafstanden ( Exact ).

Tussenafstand

De tussenafstandswaarde van elke tussenafstandzone.

U kunt een flexibel aantal definiëren waarop Tekla Structures zich richt ( Doel ) of een vast aantal tussenafstanden ( Exact ).

Geavanceerd: Afronding

Optie Beschrijving
Rechte staven

Definieer of de lengten van rechte staven, de eerste en laatste benen en de tussenliggende benen worden afgerond en of de staaflengten naar boven, beneden of naar het dichtstbijzijnde geschikte getal volgens de afrondingsnauwkeurigheid worden afgerond.

Eerste en laatste been
Tussenliggende benen
Naar boven afronden bij splitsers

Definieer op de splitserlocatie hoeveel de staaflengten naar boven kunnen worden afgerond.

Geavanceerd: Tredeverloop

Optie Beschrijving
Type

Definieer of de staven een tredeverloop hebben en hoe de verlopende treden worden gemaakt.

De opties zijn Geen , Afstand en Aantal staven.

Als u de optie Aantal staven selecteert, voert u het aantal staven in één verlopende trede in.

Rechte staven

Als u de optie Afstand selecteert, voert u de waarden van de verlopende treden voor rechte staven, eerste en laatste benen en tussenliggende benen in.

Eerste en laatste been
Tussenliggende benen

Gebruikerseigenschappen

Klik op de knop Meer om het dialoogvenster met gebruikersattributen te openen. De bestandsextensie van het gebruikersattributenbestand is .rst.more.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen