Aanpasbaarheid gebruiken om wapening te wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Aanpasbaarheid gebruiken om wapening te wijzigen

Aanpasbaarheid gebruiken om wapening te wijzigen

Wapening volgt de vorm van het onderdeel ook als de wapeningshandles zich op het vlak of de rand van het onderdeel bevinden.

De volgende typen aanpasbaarheid zijn beschikbaar:

 • Vaste aanpasbaarheid:handles behouden hun absolute afstand tot de dichtstbijzijnde onderdeelvlakken.
 • Relatieve aanpasbaarheid:handles behouden hun relatieve afstand tot de dichtstbijzijnde onderdeelvlakken in verhouding tot de totale grootte van het onderdeel.
 1. Selecteer wapening.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Aanpasbaarheid en vervolgens een van de aanpasbaarheidsopties in het contextmenu.

  Als een onderdeel wordt gewijzigd, wordt de wapening in Tekla Structures volgens de aanpasbaarheidsselectie behandeld.

  Tip:

  Als u de algemene instellingen voor aanpasbaarheid wilt wijzigen, klikt u op Bestand > Instellingen > Opties > Algemeen .

  U kunt de instellingen voor de aanpasbaarheid ook voor elk onderdeel apart wijzigen.Deze wijzigingen overschrijven de algemene instellingen in het dialoogvenster Opties.

Aanpasbaarheidsvoorbeelden

Wapeningsstaven in hun oorspronkelijke positie
Vaste aanpasbaarheid
Relatieve aanpasbaarheid

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen