2019 Table of Contents

Een enkelvoudige wapeningsstaaf, staafgroep of net wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een enkelvoudige wapeningsstaaf, staafgroep of net wijzigen

Een enkelvoudige wapeningsstaaf, staafgroep of net wijzigen

U kunt wapening wijzigen door rechtstreekse wijziging te gebruiken. U kunt de wapening wijzigen door eenvoudigweg handles te verslepen of door een commando op de contextuele werkbalk te selecteren.

Opmerking:

Rechtstreekse wijziging werkt niet voor de volgende wapeningstypen:

Als u de wapening met een component hebt gemaakt, moet u de component exploderen voordat u rechtstreekse wijziging gebruikt.

Voordat u begint:

 • Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 • Selecteer de wapening.

  Tekla Structures geeft de handles weer waarmee u de wapening en een werkbalkpictogram kunt wijzigen. Klik op het pictogram om de werkbalk te openen en het gewenste commando te selecteren. De beschikbare commando's hangen af van het type wapening dat u wijzigt.

U wijzigt enkelvoudige wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen of wapeningsnetten als volgt:

Aan Actie Commando beschikbaar voor

De dikte van de dekking van een wapeningsstaaf wijzigen

Versleep een lijnhandle naar de gewenste locatie.

Wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen, wapeningsnetten

Polygoonpunten aan een wapeningsstaafgroep toevoegen

Versleep een middelpuntshandlenaar de gewenste locatie.

Wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen, polygonale en gebogen wapeningsnetten

Punten aan het begin of eind van een wapeningsstaaf toevoegen

 1. Klik op het begin- of eindreferentiepunt van de wapeningsstaaf.
 2. Klik op de werkbalk op de knop Nieuwe punt toevoegen .
 3. Wijs een locatie aan voor het nieuwe begin- of eindpunt.

Wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen

Punten uit een wapeningsstaaf verwijderen

 1. Selecteer een of meerdere referentiepunten.
 2. Druk op Verwijderen.

Wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen, polygonale en gebogen wapeningsnetten

Haken toevoegen

 1. Klik op het begin- of eindpunt van de wapeningsstaaf.

  Er wordt een werkbalk voor haakeigenschappen weergegeven.

 2. Selecteer de gewenste vorm voor de haak.
 3. Als u Zelfdefinieerbare haak hebt geselecteerd, voert u de hoek, radius en lengte van de haak in en klikt u op.

Wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen

De buigradius van een wapeningsstaaf wijzigen

 1. Klik op de werkbalk op de knop Buigradius wijzigen .
 2. Voer een waarde in het vak naast de knop Buigradius wijzigen en druk op Enter.

Wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen

De diameter van een wapeningsstaaf wijzigen

 1. Klik op de werkbalk op de knop Diameter wijzigen .
 2. Selecteer een waarde in de lijst naast de knop Diameter wijzigen.

Wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen, wapeningsnetten

De afstanden wijzigen door het bereik aan te passen

 1. Klik op de werkbalk op de knop Afstanden wijzigen .
 2. Versleep een handlenaar de gewenste locatie.

Wapeningsstaafgroepen, wapeningsnetten

De afstanden wijzigen door het bereik in tweëen te splitsen

 1. Klik op de werkbalk op de knop Afstanden wijzigen .
 2. Sleep een middelpuntshandlenaar de gewenste locatie en geef de handle vrij.

  Tekla Structures maakt een nieuwe wapeningsstaaf en het bereik wordt in tweëen gesplitst.De afstand in de twee nieuwe bereiken is zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke afstand.

 3. Wijzig indien nodig het aantal tussenruimten of de speling. Klik op de middelpuntshandle, voer de gewenste waarden in de vakken op de werkbalk in en druk op Enter.

Wapeningsstaafgroepen, wapeningsnetten

Wapening verplaatsen, toevoegen of verwijderen

 1. Klik op de werkbalk op de knop Wapening verplaatsen, toevoegen, verwijderen .

  Tekla Structures geeft de lijnhandles voor elke wapeningsstaaf weer.

 2. U kunt het volgende doen:

  • U verplaatst een wapeningsstaaf door deze te markeren en naar de gewenste locatie te verslepen.
  • Als u een wapeningsstaaf tussen twee wapeningsstaven wilt toevoegen, klikt u op.
  • Als u wapeningsstaven wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op Verwijderen.

Wapeningsstaafgroepen, wapeningsnetten

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen