Een stavenset lokaal wijzigen met aanpassers

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een stavenset lokaal wijzigen met aanpassers

Een stavenset lokaal wijzigen met aanpassers

U kunt aanpassers gebruiken om een stavenset alleen op bepaalde locaties te wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld een lokale eigenschapaanpasser maken om alleen de eigenschappen van bepaalde staven in een stavenset te wijzigen of u kunt haken of schroefdraad maken door een einddetailaanpasser toe te voegen of u kunt de stavensetstaven splitsen met een splitser.

U kunt ook aansluitende richtlijnen voor de stavenset maken. Met een aansluitende richtlijn kunt u bijvoorbeeld een andere tussenafstand aan het begin en het einde van de stavenset definiëren.

Aanpassers zijn lijnen of polylijnen die hoekafwerkingen kunnen hebben. Aanpassers worden op beenvlakken van stavensets geprojecteerd. Elke aanpasser beïnvloed dan alleen de staven van stavenset waarvan de projectie wordt geraakt.

Opmerking:

Als u met stavensets werkt, moet u ervoor zorgen dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

Als u hele stavensets of staafgroepen of afzonderlijke staven binnen stavensets in het model wilt selecteren, kunt u de drie selectieknoppen voor wapeninggebruiken. Tekla Structures geeft vervolgens de bestaande aanpassers die de geselecteerde stavensetstaven beïnvloeden en de handles voor rechtstreekse wijziging van de aanpassers weer. Verschillende aanpassers hebben als volgt verschillende kleuren:

Aanpasser Kleur Voorbeeld
Eigenschapaanpasser Lichtgroen
Einddetailaanpasser Magenta
Splitser Oranje
Aansluitend richtlijn Lichtblauw

Een pijlpuntsymbooldicht bij het middelpunt van elke aanpasser geeft de richting van de aanpasser aan en wijst vanaf het begin naar het einde van de aanpasser.

Wanneer u een aanpasser selecteert, geeft Tekla Structures de stavensetstaven aan die door de aanpasser worden beïnvloed en worden de andere, niet-beïnvloede staven als semitransparant weergegeven.

U kunt de aanpassers wijzigen door rechtstreekse wijziging te gebruiken of door hun eigenschappen in het eigenschappenvenster of op de contextuele werkbalk te wijzigen. Als u de aanpassereigenschappen wijzigt, wijzigen de eigenschappen van de stavensetstaven op de locatie die door de aanpasser wordt gedefinieerd.

Wanneer u een aanpasser verwijdert, wordt de stavenset teruggezet naar de status die deze zonder de aanpasser had.

Een eigenschapaanpasser maken

Eigenschapaanpassers worden in lichtgroen weergegeven.

 1. Selecteer met de selectieknoppen voor wapeningde stavensetstaven waarvoor u de aanpasser wilt maken.
 2. Klik op het contextuele tabblad van de Stavenset in het lint en klik opEigenschapaanpasser.
 3. Definieer hoe u de aanpasser in het model wilt plaatsen.

  Klik op de knop Aanwijsmodus op het contextuele tabblad om door de aanwijsmodi te bladeren en de aanwijsmodus te selecteren.

  De knopgeeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knopgeeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. De knopgeeft aan dat de aanpasser alleen voor de geselecteerde staven wordt gemaakt.

 4. Afhankelijk van de geselecteerde aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om de aanpasser voor één enkele lijn voor de geselecteerde stavenset, staafgroep of staven te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkelvoudige lijnaanpasser te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnaanpasser te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Als u het commando wilt beëindigen, drukt u op Esc.
 6. U past als volgt op de aanpasserlocatie lokale wijzigingen op de stavensetstaven toe:
  1. Selecteer de aanpasser.
  2. Als u de geometrie van de aanpasser moet wijzigen, versleept u de handles voor rechtstreekse wijziging.
  3. Wijzig de eigenschappen van de eigenschappenaanpasser op de contextuele werkbalk of in het eigenschappenpaneel.
  4. Als u het eigenschappenpaneel hebt gebruikt, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Een einddetailaanpasser maken

Einddetailaanpassers zijn van invloed op het dichtstbijzijnde uiteinde van de staaf, dus door de aanpasser te verplaatsen. kunt u het staafuiteinde dat het beïnvloed wijzigen. Einddetailaanpassers worden in magenta weergegeven.

Tekla Structures geeft de staafuiteinden met schroefdraad in donkerrood weer.

 1. Selecteer met de selectieknoppen voor wapeningde stavensetstaven waarvoor u de aanpasser wilt maken.
 2. Klik op het contextuele tabblad Stavenset in het lint op en klik opEinddetail.
 3. Definieer hoe u de aanpasser in het model wilt plaatsen.

  Klik op de knop Aanwijsmodus op het contextuele tabblad om door de aanwijsmodi te bladeren en de aanwijsmodus te selecteren.

  De knopgeeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knopgeeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. De knopgeeft aan dat de aanpasser alleen voor de geselecteerde staven wordt gemaakt.

 4. Afhankelijk van de geselecteerde aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om de aanpasser voor één enkele lijn voor de geselecteerde stavenset, staafgroep of staven te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkelvoudige lijnaanpasser te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnaanpasser te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Als u het commando wilt beëindigen, drukt u op Esc.
 6. U past als volgt op de aanpasserlocatie lokale wijzigingen op de stavensetstaven toe:
  1. Selecteer de aanpasser.
  2. Als u de geometrie van de aanpasser moet wijzigen, versleept u de handles voor rechtstreekse wijziging.
  3. Wijzig de eigenschappen van de einddetailaanpasser op de contextuele werkbalk of in het eigenschappenpaneel.
  4. Als u het eigenschappenpaneel hebt gebruikt, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Een splitser maken

Splitsers splitsen staven en maken overlappende of geknikte koppelingen. Splitsers worden oranje weergegeven.

 1. Selecteer met de selectieknoppen voor wapeningde stavensetstaven waarvoor u de aanpasser wilt maken.
 2. Klik op het contextuele tabblad Stavenset in het lint op en klik opSplitser.
 3. Definieer hoe u de splitser in het model wilt plaatsen.

  Klik op de knop Aanwijsmodus op het contextuele tabblad om door de aanwijsmodi te bladeren en de aanwijsmodus te selecteren.

  De knopgeeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knopgeeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. De knopgeeft aan dat de splitser alleen voor de geselecteerde staven wordt gemaakt.

 4. Afhankelijk van de geselecteerde aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om de splitser voor één enkele lijn voor de geselecteerde stavenset, staafgroep of staven te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkelvoudige lijnsplitser te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnsplitser te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
  Tip:

  Als u de splitser op een afgeronde afstand van een staafuiteinde wilt maken en de weergegeven maatlijn wordt gemeten vanaf het andere staafuiteinde, houdt u Shift ingedrukt wanneer u de splitser in het model plaatst om het meetpunt naar het andere staafuiteinde te schakelen.

 5. Als u het commando wilt beëindigen, drukt u op Esc.
 6. U past als volgt op de splitserlocatie lokale wijzigingen op de stavensetstaven toe:
  1. Selecteer de splitser.
  2. Als u de geometrie van de splitser moet wijzigen, versleept u de handles voor rechtstreekse wijziging.
  3. Wijzig de splitsereigenschappen op de contextuele werkbalk of in het eigenschappenpaneel.
  4. Als u het eigenschappenpaneel hebt gebruikt, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Een aansluitende richtlijn maken

U kunt maximaal twee aansluitende richtlijnen voor een stavenset maken. Aansluitende richtlijnen worden in lichtblauw weergegeven.

 1. Selecteer een stavenset.
 2. Klik op het contextuele tabblad Stavenset in het lint opSecundaire richtlijn.
 3. Definieer hoe u de richtlijn in het model wilt plaatsen.

  De knopop het contextuele tabblad geeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knopgeeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. Klik op de knop om de aanwijsmodus te wijzigen.

 4. Afhankelijk van de aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om een enkellijns richtlijn te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkellijns richtlijn te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnrichtlijn te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Als u nog een secundaire richtlijn wilt maken, herhaalt u de stappen 3 en 4.

  Als er al twee secundaire richtlijnen in een stavenset zijn, wijzigt de tooltip van de knopnaar Maximumaantal secundaire richtlijnen bereikt en kunt u geen richtlijnen meer maken.

 6. Druk op Esc om het maken van aansluitende richtlijnen te stoppen.
 7. Selecteer indien nodig een aansluitende richtlijn en wijzig zijn geometrie en eigenschappen.

  U kunt bijvoorbeeld de lengte of de waarde van de tussenafstanden van de aansluitende richtlijn wijzigen.

  Zie ook Staven in een stavenset verdelen.

 8. Als u een aansluitende richtlijn als primaire richtlijn wilt instellen, selecteert u de aansluitende richtlijn en klikt u op de contextuele werkbalk opAls primair instellen.
Tip:

Daarnaast kunt u aansluitende richtlijnen maken op dezelfde manier als u andere aanpassers kopieert : houd Ctrl ingedrukt en versleep de primaire richtlijn.

Een aanpasser maken door te kopiëren

U kunt aanpassers van stavensets kopiëren.

 1. Selecteer een stavenset, staafgroep of staaf om de aanpassers weer te geven.
 2. Selecteer de aanpasser die u wilt kopiëren.
 3. Houd Ctrl ingedrukt en sleep de aanpasser naar de gewenste locatie.

  Tekla Structures maakt een nieuwe aanpasser wanneer u de muisknop loslaat.

 4. Selecteer de aanpasser om indien nodig zijn geometrie en eigenschappen te wijzigen.

Stavensetaanpassers weergeven of verbergen

Als u veel stavensetaanpassers in uw model hebt, kan het handig zijn om slechts enkele daarvan tegelijk weer te geven en degene die momenteel niet nodig zijn te verbergen. U kunt de aanpassers weergeven en verbergen op basis van hun type.

U kunt bijvoorbeeld alleen de einddetailaanpassers weergeven en alle eigenschapaanpassers en splitsers verbergen.

 1. Ga naar het tabblad Beton en klik op Weergaveopties staaf.
 2. U kunt het volgende doen:
  • Klik op Zichtbaarheid eigenschapaanpasser om de eigenschapaanpassers in of uit te schakelen.
  • Klik op Zichtbaarheid einddetailaanpasser om de einddetailaanpassers in of uit te schakelen.
  • Klik op Zichtbaarheid splitser om de splitsers in of uit te schakelen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen