Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Staven in een stavenset verdelen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Staven in een stavenset verdelen

Staven in een stavenset verdelen

Stavensets kunnen zones met verschillende waarden van de afstanden tussen de staven hebben. De afstand tussen de staven wordt gemeten langs de richtlijn van de stavenset. U kunt de instellingen tussenafstanden in de tussenafstandmodus wijzigen.

Opmerking:

Als u met stavensets werkt, moet u ervoor zorgen dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

Schakelen naar de tussenafstandmodus

Als u de tussenafstand van staven in een stavenset wilt definiëren, schakelt u naar de tussenafstandmodus. Als de tussenafstandmodus is ingeschakeld, kunt u de geometrie van de richtlijn van de stavenset niet wijzigen.

 1. Selecteer een stavenset.
 2. Klik op de contextuele werkbalk opEigenschappen tussenafstand bewerken.
Tekla Structures geeft de afmetingen van de tussenafstandzone in het model weer en de eigenschappen van de tussenafstandzone in het eigenschappenpaneel en op de contextuele werkbalk.

Tussenafstandzones toevoegen, verplaatsen en verwijderen

Er is standaard altijd één tussenafstandzone in elke stavenset. U kunt elk aantal tussenafstandzones toevoegen en tussenafstandzones verplaatsen en verwijderen.

Taak Actie
Een tussenafstandzone toevoegen
 1. Klik in de tussenafstandmodus opin het midden van een tussenafstandzone op de richtlijn van de stavenset.

  Tekla Structures splitst de tussenafstandzone in tweëen.

 2. Als u de eigenschappen van de tussenafstandzone wilt wijzigen, selecteert u een tussenafstandzone en wijzigt u de eigenschappen in het eigenschappenpaneel of op de contextuele werkbalk.
Een tussenafstandzone verplaatsen, verlengen of inkorten
 1. Sleep in de tussenafstandmodus een handle van de tussenafstandzone naar een nieuwe locatie.
Een tussenafstandzone verwijderen
 1. Selecteer in de tussenafstandmodus een tussenafstandzone in het model.
 2. Druk op Delete.

De eigenschappen van een tussenafstandzone wijzigen

Voor elke tussenafstandzone binnen een stavenset kunt u de lengte, het aantal tussenafstanden en waarde van de tussenafstand wijzigen. U kunt ook de offsets voor de eerste en laatste tussenafstandzone van een stavenset definiëren.

U kunt de eigenschappen van de tussenafstandzone in het eigenschappenpaneel of op de contextuele werkbalk wijzigen.

De beginoffset wordt op de contextuele werkbalk weergegeven met de eerste tussenafstandzone en de eindoffset met de laatste tussenafstandzone. Als er zich slechts één tussenafstandzone in een stavenset bevindt, worden zowel de begin- als eindoffset weergegeven.

 1. Selecteer terwijl u in de tussenafstandmodus bent een tussenafstandzone.
 2. Wijzig de eigenschappen in het eigenschappenpaneel of op de contextuele werkbalk.
 3. Als u het eigenschappenpaneel hebt gebruikt, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Enkelvoudige staven toevoegen, verplaatsen en verwijderen

Wanneer u enkelvoudige staven binnen een stavenset toevoegt, verplaatst of verwijdert, is dit ook van invloed op de tussenafstandzones.

 1. Selecteer een stavenset.
 2. Klik op de contextuele werkbalk opEigenschappen tussenafstand bewerken.

  De tussenafstandmodus wordt geactiveerd.

 3. Klik op de contextuele werkbalk opStaven toevoegen/verplaatsen/verwijderen inschakelen.

  Tekla Structures geeft een lijnhandle voor elke staaf op de richtlijn van de stavenset.

 4. U kunt het volgende doen:
  • Als u een staaf tussen twee bestaande staven wilt toevoegen, klikt u op.
  • Als u een staaf wilt verplaatsen, selecteert u de lijnhandle van de staaf en sleept u deze naar een nieuwe locatie.

   U kunt ook het toetsenbord gebruiken om een numerieke locatie in te voeren.

   Als u met het minteken (-) wilt beginnen, gebruikt u het numerieke toetsenblok. Als u een absolute coördinaat wilt invoeren, voert u eerst $ in en vervolgens de waarde. Druk op Enter om te bevestigen.

   U kunt de staaf niet meer dan de tussenafstand voorbij de aangrenzende staven verplaatsen.

  • Als u een staaf wilt verwijderen, selecteert u de lijnhandle van de staaf en drukt u op Delete

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen