Een tapstoelopende of spiraalvormige wapeningsstaafgroep maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een tapstoelopende of spiraalvormige wapeningsstaafgroep maken

Een tapstoelopende of spiraalvormige wapeningsstaafgroep maken

Voor rechthoekige betonnen onderdelen volstaat het om twee punten aan te wijzen waarmee het spreidingsgebied van de wapeningsstaafgroep kan worden gedefinieerd.Als de onderdeelvorm niet rechthoekig is, kan een alternatieve vorm worden geselecteerd.

Met de lijst Wapeningsgroep type op het tabblad Groep in het dialoogvenster Wapeningsstaaf eigenschappen kunt u de typen wapeningsstaafgroepen selecteren en wijzigen.

 1. Houd op het tabblad Beton de Shift ingedrukt en klik op:

  Het dialoogvenster Wapeningsstaaf eigenschappen wordt geopend.

 2. Voer indien nodig de staafeigenschappen in of wijzig deze.
 3. Selecteer op het tabblad Groep een optie tapstoelopend of spiraal in de lijst Staafgroeptype.
 4. Klik op OK.
 5. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

  Tekla Structures bevestigt de staafgroep aan het onderdeel.

 6. Wijs punten aan om de vorm van de staaf bij de eerste doorsnede te definiëren.
 7. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 8. Voor de tweede en volgende doorsneden wijst u punten aan om de vorm van de staaf te definiëren.
 9. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.

  Tekla Structures maakt de wapening.

Typen wapeningsstaafgroepen

Optie Beschrijving Voorbeeld

Normaal

Niet tapstoelopend.

Wijs twee punten aan om het spreidingsgebied van de staafgroep te definiëren.

 

Tapstoelopend

Eén afmeting van de staaf wijzigt lineair in de groep.

Tapstoelopende doorsnede

Eén afmeting van de staaf wijzigt lineair in de groep. De afmeting is het grootst in het midden van de groep.

Tapstoelopend gebogen

Eén afmeting wijzigt langs een curve. De afmeting is het grootst in het midden van de groep.

 

Tapstoelopende N

Eén afmeting van de staaf verandert lineair tussen N doorsneden. Voer het aantal doorsneden in het vak Aantal doorsneden in.

Spiraal

De wapeningsstaven gaan in een polygoonvorm of cirkelvorm omhoog langs de lengteas van het onderdeel.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen