Een wapeningsstaafgroep maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een wapeningsstaafgroep maken

Een wapeningsstaafgroep maken

Een wapeningsstaafgroep bevat meerdere identieke of bijna identieke wapeningsstaven. Tekla Structures behandelt deze staven altijd als een groep, wijzigt ze op dezelfde manier, verwijdert ze allemaal tegelijkertijd, enzovoort.U definieert eerst de vorm van één enkele staaf en vervolgens de richting waarin Tekla Structures de staven moet verdelen.

Opmerking:

Als u de staafvorm niet handmatig wilt definiëren, gebruikt u in plaats daarvan de Staafvormendatabase met de vooraf gedefinieerde wapeningsvormen.

 1. Klik op het tabblad Beton op:

  Als u de eigenschappen moet wijzigen voordat u de wapening maakt, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het commando Staafgroep om de eigenschappen Staafgroep te openen.

 2. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

  Tekla Structures bevestigt de staafgroep aan dit onderdeel.

 3. Wijs het beginpunt van de staaf aan.
 4. Wijs de overige punten van de staaf aan.

  Deze punten definiëren het vlak van de eerste staaf en de vorm van een enkele staaf in een groep.

 5. Klik met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 6. Wijs het beginpunt van de staafgroep aan.
 7. Wijs het eindpunt van de staafgroep aan.

  De begin- en eindpunten geven de verdeellengte en de richting van de staven aan.Normaal gesproken staat de verdeellengte van de staven haaks op het vlak zodat de dekkingsdikte op de staven kan worden ingesteld.

 8. Als u de wapening wilt wijzigen, u kunt het volgende doen:
  • Gebruik rechtstreekse wijziging. Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  • Dubbelklik op de wapening om de eigenschappen Staafgroep te openen en eigenschappen te wijzigen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen