Een cirkelvormige wapeningsstaafgroep maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een cirkelvormige wapeningsstaafgroep maken

Een cirkelvormige wapeningsstaafgroep maken

U kunt ronde kolommen wapenen.

 1. Klik op het tabblad Beton op Staaf en selecteer Cirkelvormige staafgroep.

  Als u de eigenschappen moet wijzigen voordat u de wapening maakt, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het commando Cirkelvormige staafgroep om de eigenschappen Ronde staaf te openen.

 2. Selecteer het onderdeel dat u wilt wapenen.

  Tekla Structures bevestigt de staafgroep aan dit onderdeel.

 3. Wijs drie punten aan op de buitenste contour van het betonnen onderdeel om de ronde staven te definiëren.

  De radius wordt automatisch berekend op basis van deze drie punten.

 4. Wijs twee punten aan om de spreidingsrichting van de staven aan te geven.

  Tekla Structures maakt een groep wapeningsstaven.

  Opmerking:

  Als u de overlappingslengte van de ronde beugels wilt wijzigen, vult negatieve waarden in de vakken Begin en Eind in het dialoogvenster Ronde staaf in.

 5. Als u de eigenschappen van de cirkelvormige wapeningsstaafgroep wilt wijzigen:
  1. Dubbelklikt u op de cirkelvormige wapeningsstaafgroep om de eigenschappen Ronde staaf te openen.
  2. Wijzig de eigenschappen.
  3. Klik op Wijzig.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen