Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

NAME

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

NAME

NAME

Toont de naam van het object. Als het object geen naam heeft, wordt er gezocht vanaf het volgende niveau.

Toont afhankelijk van het inhoudstype het volgende:

Inhoudstype

Beschrijving

ASSEMBLY

Naam hoofdonderdeel merk, project, fase of tekening.

BOLT

Boutnaam uit boutendatabase.

Naam moer, ring, fase of project.

CAST UNIT

Naam project, hoofdonderdeel, fase of tekening.

CONNECTION

Verbindingsnaam die wordt weergegeven in de titelbalk van het overeenkomstige dialoogvenster met verbindingseigenschappen.

Naam project.

DRAWING

Volledige tekeningnaam , inclusief de typeaanduiding (A, W, C, G, M).

Projectnaam.

HOLE

Naam bout, moer, ring, fase of project.

MESH

Naam net of project.

NUT

Naam moer, bout, ring, project of fase.

PART

Naam die voor een onderdeel is ingevoerd in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen.

Naam fase, hoofdonderdeel merk, tekening of project.

REBAR

Naam wapeningsstaaf.

Naam fase of project.

STUD

Naam deuvel.

Naam project of fase.

SURFACING

De naam voor de oppervlakte is gedefinieerd in het bestand product_finishes.dat.

Projectnaam.

WASHER

Naam ring uit boutendatabase.

Naam bout, moer, project of fase.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen