Koppelmofwapening en ankertools: Staafattributen bijwerken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Koppelmofwapening en ankertools: Staafattributen bijwerken

Koppelmofwapening en ankertools: Staafattributen bijwerken

Gebruik Staafattributen bijwerken om de gebruikersattributen (UDA's) van de koppelmoffen en de eindankers te beheren die door Koppelmofwapening en ankertools zijn gemaakt. Met Staafattributen bijwerken kunt u de huidige waarden van de geselecteerde wapeningsstaven of alle wapeningsstaven controleren.

Staafattributen bijwerken is een onderdeel van Koppelmofwapening en ankertools. Koppelmofwapening en ankertools is een set van vier componenten waarmee u kunt modelleren en beheren

  • Koppelmoffen van wapeningsstaven die twee staven verbinden
  • eindankers die elementen aan het uiterste uiteinde van de staaf zijn.

De volgende componenten zijn onderdeel van de Koppelmofwapening en ankertools :

Als u koppelmoffen of eindankercomponenten aan wapeningsstaven hebt toegevoegd, worden de UDA-waarden bepaald door de koppelmof of eindankercomponenten en hun eigenschappen. Als u de koppelmof of de eindankercomponent verwijdert, worden de UDA's die door die componenten zijn gedefinieerd niet automatisch gewist. Gebruik Staafattributen bijwerken om de oude attribuutwaarden te wissen.

Optie Beschrijving
Geselecteerd De waarden van alle koppelmoffen en eindanker-UDA's van de geselecteerde wapeningsstaven in het model.
Alle De waarden van alle koppelmoffen en eindanker-UDA's van alle wapeningsstaven in het model.
Bijwerken

Verwijdert de waarden van alle koppelmoffen en eindanker-UDA's van alle wapeningsstaven op de geselecteerde rijen.

Alleen de verouderde koppelmof-UDA's van de wapeningsstaaf worden verwijderd.

U kunt meerdere rijen selecteren door Ctrl of Shift ingedrukt te houden.

Alleen wapening met attributen weergeven

Schakel dit selectievakje in als u alleen wapeningsstaven wilt weergeven die waarden in hun koppelmof of eindanker-UDA's hebben.

Nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld, klikt u op Geselecteerd of Alle om de tabel te verversen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen