2019 Table of Contents

Wapening splitsen en koppelmof toevoegen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Wapening splitsen en koppelmof toevoegen

Wapening splitsen en koppelmof toevoegen

Met Wapening splitsen en koppelmof toevoegen splitst u een wapeningsstaafgroep en voegt u koppelmoffen toe in de richting van de aangewezen punten.

Wapening splitsen en koppelmof toevoegen is een onderdeel van Koppelmofwapening en ankertools. Koppelmofwapening en ankertools is een set van vier componenten waarmee u kunt modelleren en beheren

 • Koppelmoffen van wapeningsstaven die twee staven verbinden
 • eindankers die elementen aan het uiterste uiteinde van de staaf zijn.

De volgende componenten zijn onderdeel van de Koppelmofwapening en ankertools :

Daarnaast kunt u de gebruikersattributen (UDA's) van de Koppelmofwapening en ankertools met de component Koppelmofwapening en ankertools: Staafattributen bijwerken beheren.

Gemaakte objecten

 • Ronde onderdelen

  De onderdelen worden verbonden tussen twee wapeningsstaafgroepen.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Zigzagsgewijze koppelmoffen met gesplitste wapeningsstaven.

Selectievolgorde

 1. Dubbelklik op Wapening splitsen en koppelmof toevoegen om de componenteigenschappen te openen.
 2. Klik op Wapening met koppelmof splitsen.
 3. Selecteer de te splitsen wapeningsstaaf of -staafgroep.
 4. Wijs het eerste splitspunt aan.
 5. Wijs het tweede splitspunt aan.

  Dit punt definieert de lijn waarop de wapeningsstaaf of -staafgroep wordt gesplitst en de koppelmoffen worden ingevoegd.

 6. Wijs het derde punt aan.

  Dit punt definieert de zijde van de hoofdwapeningsstaaf of -staafgroep. Dit is nodig als u verschillende eigenschappen voor de eerste staaf of groep en de tweede staaf of groep hebt toegepast.

 7. Herhaal de stappen 3 - 6 of druk op Esc om het aanwijzen te annuleren.

Alle koppelmoffen worden automatisch aan het bovenliggende onderdeel van de wapeningsstaaf toegevoegd. Hierdoor kunnen ze in lijsten en tekeningen worden weergegeven omdat ze aan het submerk van het betonelement zijn toegevoegd.

Soms kunnen de wapeningsstaven buiten het beton worden verplaatst. Dit kan voorkomen bij wapeningsstaven die met twee punten worden gemodelleerd (rechte staven en rechte staven met haken). Als de wapeningsstaven buiten het beton worden verplaatst, wijzigt de dikte van de dekking naar een negatieve of positieve waarde, afhankelijk van wat wordt vereist.

Twee lijsttemplates Rebar Extra Fabrication Length.rpt en Rebar Thread Length.rpt kunnen worden gebruikt om Draadlengte en Extra fabr. lengte van de wapeningsstaven in de BOM's of BOQ's op te vragen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen