2019 Table of Contents

Anker staafuiteinde

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Anker staafuiteinde

Anker staafuiteinde

Met Anker staafuiteinde maakt u eindankers aan de uiteinden van wapeningsstaven of wapeningsnetten.

Anker staafuiteinde is een onderdeel van Koppelmofwapening en ankertools. Koppelmofwapening en ankertools is een set van vier componenten waarmee u kunt modelleren en beheren

 • Koppelmoffen van wapeningsstaven die twee staven verbinden
 • eindankers die elementen aan het uiterste uiteinde van de staaf zijn.

De volgende componenten zijn onderdeel van de Koppelmofwapening en ankertools :

Daarnaast kunt u de gebruikersattributen (UDA's) van de Koppelmofwapening en ankertools met de component Koppelmofwapening en ankertools: Staafattributen bijwerken beheren.

Gemaakte objecten

 • Ronde onderdelen

  De onderdelen worden aan wapeningsstaafuiteinden gemaakt.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Wapeningsstaven met eindankers.

Selectievolgorde

Wapeningsstaven of wapeningsnetten
 1. Selecteer de wapeningsstaaf of -staven.
 2. Wijs een punt dichtbij het staafuiteinde aan waar u de eindankers wilt maken.
Staven van stavenset
 1. Selecteer een stavenset.
 2. Definieer een locatie waar u een einddetailaanpasser wilt toevoegen door twee punten aan te wijzen.

  Deze einddetailaanpasser wordt een invoerobject voor de eindankers.

of

 1. Selecteer een bestaande einddetailaanpasser in een stavenset.

Alle eindankers worden automatisch aan het bovenliggende onderdeel van de wapeningsstaaf toegevoegd. Hierdoor kunnen ze in lijsten en tekeningen worden weergegeven omdat ze aan het submerk van het betonelement zijn toegevoegd.

Twee lijsttemplates Rebar Extra Fabrication Length.rpt en Rebar Thread Length.rpt kunnen worden gebruikt om Draadlengte en Extra fabr. lengte van de wapeningsstaven in de BOM's of BOQ's op te vragen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen