2019 Table of Contents

Koppelmof wapening

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Koppelmof wapening

Koppelmof wapening

Koppelmof wapening maakt koppelmoffen om wapeningsstaven of wapeningsnetten te verbinden waarvan de staafeinden in contact en parallel zijn.

Koppelmof wapening is een onderdeel van Koppelmofwapening en ankertools. Koppelmofwapening en ankertools is een set van vier componenten waarmee u kunt modelleren en beheren

 • Koppelmoffen van wapeningsstaven die twee staven verbinden
 • eindankers die elementen aan het uiterste uiteinde van de staaf zijn.

De volgende componenten behoren tot Koppelmofwapening en ankertools :

Daarnaast kunt u de gebruikersattributen (UDA's) van de Koppelmofwapening en ankertools met de component Koppelmofwapening en ankertools: Staafattributen bijwerken beheren.

Gemaakte objecten

 • Ronde onderdelen

  De onderdelen worden tussen twee wapeningsobjecten gemaakt.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Koppelmoffen met gesplitste wapeningsstaven.

Voordat u begint

De koppelmoffen kunnen tussen wapeningsstaven of wapeningsnetten worden gemaakt. De geselecteerde wapeningsobjecten kunnen van een verschillend type zijn en kunnen zelfs een verschillend aantal staven hebben. De enige eis is dat één of meer staafuiteinden elkaar raken en parallel aan elkaar zijn. Met stavensets kunnen de koppelmoffen alleen tussen gesplitste staven in die bepaalde stavenset worden gemaakt.

Selectievolgorde

Wapeningsstaven of wapeningsnetten
 1. Selecteer de primaire wapeningsstaaf of -staven.
 2. Selecteer de aansluitende wapeningsstaaf of -staven.
Stavensets
 1. Selecteer een stavenset.
 2. Definieer een locatie voor een splitser door twee punten aan te wijzen.

  Deze splitser wordt een invoerobject voor de koppelmoffen.

 3. Wijs een punt aan.

  Dit punt definieert de zijde van de primaire wapeningsstaaf of -staven. Dit is nodig als u andere eigenschappen voor de primaire en secundaire staaf of -staven hebt toegepast.

of

 1. Selecteer een bestaande splitser in een stavenset.
 2. Wijs een punt aan.

  Dit punt definieert de zijde van de primaire wapeningsstaaf of -staven. Dit is nodig als u andere eigenschappen voor de primaire en secundaire staaf of -staven hebt toegepast.

De koppelmoffen worden gemaakt op elke locatie waar

 • de staafuiteinden parallel genoeg zijn (hoek < 5 graden) en
 • de ruimte langs het staafuiteinde minder is dan de lengte van de koppelmof en
 • de offset loodrecht op de staafuiteinden minder is dan de diameter van de staven

Als er geen geldige en geen parallelle locatie van uiteinde naar uiteinde tussen de geselecteerde staven is, maakt de component een dummy-onderdeel dat de mislukte koppelmofinvoeging identificeert.

Alle koppelmoffen worden automatisch aan het bovenliggende onderdeel van de wapeningsstaaf toegevoegd. Hierdoor kunnen ze in lijsten en tekeningen worden weergegeven omdat ze aan het submerk van het betonelement zijn toegevoegd.

Soms kunnen de wapeningsstaven buiten het beton worden verplaatst. Dit kan voorkomen bij wapeningsstaven die met twee punten worden gemodelleerd (rechte staven en rechte staven met haken). Als de wapeningsstaven buiten het beton worden verplaatst, wijzigt de dikte van de dekking naar een negatieve of positieve waarde, afhankelijk van wat wordt vereist.

Twee lijsttemplates Rebar Extra Fabrication Length.rpt en Rebar Thread Length.rpt kunnen worden gebruikt om Draadlengte en Extra fabr. lengte van de wapeningsstaven in de BOM's of BOQ's op te vragen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen