Koppelmofwapening en ankertools: Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Koppelmofwapening en ankertools: Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen

Koppelmofwapening en ankertools: Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen

Koppelmofwapening en ankertools is een set van vier componenten waarmee u kunt modelleren en beheren
  • Koppelmoffen van wapeningsstaven die twee staven verbinden

  • eindankers die elementen aan het uiterste uiteinde van de staaf zijn.

De volgende componenten zijn onderdeel van de Koppelmofwapening en ankertools :

Daarnaast kunt u de gebruikersattributen (UDA's) van de Koppelmofwapening en ankertools met de component Koppelmofwapening en ankertools: Staafattributen bijwerken beheren.

Automatische attribuutbestanden

De attribuuttabelbestanden zijn tekstbestanden die zich in één van de systeemmappen of in een modelmap kunnen bevinden. U kunt beschikken over zoveel attribuuttabelbestanden als u nodig hebt. Er zijn verschillende attribuuttabellen voor eindankers (één invoerwapeningsstaaf) en koppelmofcomponenten (twee invoerwapeningsstaven). De extensies voor attribuuttabelbestanden zijn

  • .couplers.csv voor de componenten Koppelmof wapening en Wapening splitsen en koppelmof toevoegen

  • .anchors.csv voor de component Anker staafuiteinde.

De attributentabel bevat een koptekstregel inclusief de kolomnamen en één of meer tabelrijen die de attribuutwaarden bevatten. De kolommen zijn selectorkolommen of attribuutkolommen.

De namen van de selectorkolom zijn Primary.Size , Primary.Grade , Secondary.Size en Secondary.Grade.

De attribuutkolommen bevatten de attribuutwaarde wat de naam is die in de koprij is opgegeven. De componentattribuutwaarden die in de tabelrij zijn opgegeven, worden gebruikt wanneer de componentinvoer (primair + secundair voor Koppelmof wapening en secundair voor Anker staafuiteinde ) overeenkomt met de selectorwaarden.

Ga naar Tekla Warehouse om automatische attribuutbestanden voor uw project te verkrijgen.

Gebruikersonderdeeltoewijzing

Als u de koppelmoffen of de eindankers als gebruikerscomponenten van het type Onderdeel maakt, kunnen de eigenschappen in de gedeelten Nummeringreeks en Attributen vanaf de gebruikersonderdeelinstellingen worden gevuld als u de eigenschappen op een bepaalde manier een naam hebt gegeven. Het volgende voorbeeld geeft de toewijzing tussen de eigenschappen van de Nummeringreeks en de Attributen en het gebruikerscomponenten van het type Onderdeel weer.

gebruikersattributen (UDA's)

U kunt de inhoud van het tabblad Attributen en de UDA's in de componenten Koppelmofwapening en ankertools aanpassen.

De gebruikersattributen worden gedefinieerd in een tekstbestand met de naam RebarCoupler.Udas.dat dat zich in de map ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\Common\system bevindt. Het bestand kan ook in een andere systeemmap of in een bedrijfsmap worden geplaatst. Het bestand wordt niet vanuit de modelmap gelezen.

Het bestand RebarCoupler.Udas.dat definieert alleen welke UDA's op het tabblad Attributen worden weergegeven. Als u het bestand wijzigt, moet u alleen bestaande gebruikersattributen in het bestand opnemen. Als u nieuwe gebruikersattributen wilt maken, moet u ervoor zorgen dat u ze correct definieert.

Opmerking:

De UDA's zijn van invloed op de nummering als de speciale de nummeringsmarkering van UDA's ( special_flag ) in het bestand objects_couplers.inp op ja is ingesteld. Wapeningsstaven met verschillende UDA-waarden krijgen dan verschillende onderdeellabels.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen