2019 Table of Contents

Wapening in willekeurige plaat: Tabblad Geavanceerd

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Wapening in willekeurige plaat: Tabblad Geavanceerd

Wapening in willekeurige plaat: Tabblad Geavanceerd

Met het tabblad Geavanceerd bepaalt u in de component Wapening in willekeurige plaat de eigenschappen voor de eindhaken van wapeningsstaven, de splitsing en de openingseigenschappen.

Staafuiteinden

Optie

Beschrijving

Start/Eind

Bepaal het type haken dat wordt gebruikt op de uiteinden van de wapeningsstaven.

Als u Zelfdefinieerbare haak selecteert, kunt u de Hoek , Radius en Lengte van een aangepaste haak definiëren.

Hoek

Bepaal de haakhoek door een waarde in te voeren tussen –180 en +180 graden.

Radius

Bepaal de interne buigdoorn van de haak.

Lengte

Bepaal de lengte van het rechte gedeelte van de haak.

Splitsen

Optie

Beschrijving

Splits staven

Bepaal of de wapeningsstaven worden gesplitst of niet.

Maximale lengte staaf

Bepaal de maximale lengte van de wapeningsstaven waarna de staven worden gesplitst.

Splitsen in dezelfde doorsnede

Bepaal hoeveel wapeningsstaven kunnen worden gesplitst op dezelfde locatie.

  • 1/1 = alle wapeningsstaven worden gesplitst in dezelfde doorsnede.

  • 1/2 = elke tweede wapeningsstaaf wordt gesplitst in dezelfde doorsnede.

  • 1/3 = elke derde wapeningsstaaf wordt gesplitst in dezelfde doorsnede.

  • 1/4 = elke vierde wapeningsstaaf wordt gesplitst in dezelfde doorsnede.

Splitssymetrie

Bepaal de symmetrie die wordt toegepast wanneer de wapeningsstaven worden gesplitst.

  • Niet symmetrisch : Het splitspatroon van de wapeningsstaaf is niet symmetrisch en de ongelijke lengte bevindt zich slechts aan één zijde.

  • Symmetrisch met verschillende lengten aan zijkanten : Het splitspatroon van de wapeningsstaaf is symmetrisch met ongelijke lengten aan de zijkanten.

  • Symmetrisch met verschillende lengten in midden : Het splitspatroon van de wapeningsstaaf is symmetrisch met ongelijke lengte in het midden.

Splitsingsoffset

Bepaal de offset van het splitsmiddelpunt vanaf het punt waar de wapeningsstaven elkaar oorspronkelijk kruisten.

Minimale splitsingsafstand

Bepaal de minimale lengteafstand tussen twee splitsingen in opeenvolgende staven.

Type splitsing

Bepaal het type splitsing.

Lengte overlap

Bepaal de lengte van de overlap.

Openingen

Optie

Beschrijving

Staven snijden bij opening

Bepaal of wapeningsstaven worden gesneden in plaatopeningen.

Dekkingsdikte voor openingen

Bepaal de dikte van de betonnen dekking aan de zijden van de openingen.

Minimale grootte van grote opening

Bepaal de minimale grootte van een opening die wordt beschouwd als groot.

Dit veld is beschikbaar als u Staven snijden bij opening instelt op Alleen bij grote opening.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen