Definiëren wat de nummering beïnvloed

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Definiëren wat de nummering beïnvloed

Definiëren wat de nummering beïnvloed

U definieert welke eigenschappen van invloed zijn op de nummering in het model met behulp van de instellingen in het dialoogvenster Nummering instelling.

U kunt Tekla Structures de volgende eigenschappen laten vergelijken:

  • Gaten (indien met het commando Bout gemaakt)

  • Onderdeel naam

  • Oriëntatie ligger

  • Oriëntatie kolom

  • Merknaam

  • Merkfase ( XS_​ENABLE_​PHASE_​OPTION_​IN_​NUMBERING ingesteld op TRUE )

  • Wapeningsstaven

  • Instortvoorzieningen (beïnvloeden alleen betonelementen)

  • Oppervlakten (alleen van belang voor merken)

  • Lassen (beïnvloeden alleen merken)

Als deze eigenschappen verschillen, behandelt Tekla Structures objecten als verschillend en nummert ze daarom anders.

Als bijvoorbeeld twee identieke betonnen onderdelen een andere naam hebben en u het selectievakje Onderdeelnaam inschakelt, geeft Tekla Structures de onderdelen verschillende nummers.

Een onderdeel behoudt standaard zijn nummer zolang slechts één onderdeel dat nummer heeft, ongeacht de instellingen in het dialoogvenster Nummering instelling.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen