Lasvoorbewerking

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Lasvoorbewerking

Lasvoorbewerking

Bij het voorbewerken van onderdelen voor het lassen kunnen de randen worden afgeschuind om een groef voor de las te maken. U kunt de hoek van afschuiningen en groeven definiëren.

U kunt een onderdeel handmatig voorbewerken voor het lassen, u kunt een component toepassen die dit automatisch doet of u kunt opties van Voorbewerking in de eigenschappen Las of in de laseigenschappen van de component gebruiken.

Opmerking:

Wanneer u de lasvoorbewerkingsopties van de componenten gebruikt, worden de ondersteunde lastypen correct in het model geplaatst. Als u uitsnijdingen voor het voorbewerken van de onderdeelhoeken gebruikt, worden de lassen mogelijk niet correct geplaatst.

Een onderdeel voorbewerken voor lassen met een polygoon

U kunt een onderdeel handmatig voor lassen voorbewerken door het met een polygonale vorm uit te snijden.

Controleer voordat u begint of het werkvlak zich op het vlak bevindt waarop u uitsnijdt.

  1. Klik op het tabblad Staal op Lassen > Onderdeel voorbewerken voor lassen met polygoon .
  2. Selecteer het onderdeel dat uw wilt uitsnijden.
  3. Wijs posities aan om de voor het uitsnijden te gebruiken polygoon te omlijnen.

    Verleng de polygoon buiten het onderdeel zodat het duidelijk is dat de onderdeelrand moet worden weggesneden.

  4. Klik met de middelste muisknop om de polygoon te sluiten en het onderdeel uit te snijden.

(1) Het uit te snijden onderdeel

(2) Trimlijnen worden weergegeven met streep-stippellijnen

Een onderdeel voorbewerken voor lassen met een ander onderdeel

U kunt een onderdeel handmatig voor lassen voorbewerken door het met een ander onderdeel uit te snijden. Het uitsnijdende onderdeel wordt daarna verwijderd.

Maak voordat u begint een uitsnijdend onderdeel en plaats dit door het onderdeel dat u wilt uitsnijden.

  1. Klik op het tabblad Staal op Lassen > Onderdeel voorbewerken voor lassen met een ander onderdeel .
  2. Selecteer het onderdeel dat uw wilt uitsnijden.
  3. Selecteer het uitsnijdende onderdeel.

(1) Het uit te snijden onderdeel

(2) Het uitsnijdende onderdeel

(3) Trimlijnen worden weergegeven met streep-stippellijnen

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen