Met vensters werken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Met vensters werken

Met vensters werken

Een aanzicht is een weergave van een model vanuit een specifiek gezichtspunt. Elk aanzicht wordt in een eigen venster binnen Tekla Structures weergegeven. Het selecteren van een onderdeel in een venster markeert het onderdeel in alle geopende vensters.

Kijkvlak

Elk aanzicht heeft een kijkvlak waarop de stramienen zichtbaar zijn en punten als blauwe kruizen worden weergegeven. Punten die zich buiten het kijkvlak bevinden, zijn rood. U kunt het kijkvlak verplaatsen net als elk ander object.

Basisvensters

Basisvensters zijn vensters die parallel zijn aan de globale basisvlakken (xy, xz en zy). In basisvensters wordt het kijkvlak altijd gedefinieerd door twee assen en de assen verschijnen in de naam van het vlak. De derde as staat loodrecht op het kijkvlak. Deze wordt niet aangegeven in de naam van het vlak. In een basiskijkvlak wordt het model getoond vanuit de richting van de derde as.

Wanneer u basisvensters maakt , moet u de afstand van het kijkvlak (de kijkvlakcoördinaat) vanaf de globale oorsprong in de richting van de derde as definiëren.

Voorbeelden van basisvensters:

Vlak

3D-venster

Kijkvlak

XY

XZ

ZY

Overige vensters

Voor andere venstertypen kunt u het kijkvlak en de coördinaten definiëren door punten aan te wijzen of u de punten zijn automatisch gedefinieerd, afhankelijk van de creatiemethode.

Moet ik in een 3D- of 2D-venster modelleren?

Vensters kunnen 3D- of 2D-vensters zijn. 3D-, 2D- en ook verdiepingsvensters geven verschillende typen informatie, wat handig is voor verschillende taken.

Een veelvoorkomende techniek is om verschillende vensters te openen:

  • Een 3D-venster om een werkelijke versie van het model te bekijken
  • Een 2D-venster waarin u onderdelen kunt toevoegen en verbinden
  • Een verdiepingsvenster om het niveau te controleren

Als u met verschillende schermen werkt, maximaliseert u uw werkgebied door de verschillende vensters op verschillende schermen te plaatsen.

U kunt eenvoudig tussen 3D-vensters en het 2D-vensters schakelen door toetsenbordsneltoets Ctrl+P te gebruiken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen