Venster eigenschappen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Venster eigenschappen

Venster eigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Venster eigenschappen om de modelvenstereigenschappen weer te geven en te wijzigen.

Optie

Beschrijving

Naam

De naam van het venster.

Hoek

Geeft aan of de kijkhoek Vlak of 3D is.

Projectie

Het projectietype van vensters.

Orthogonaal : Alle objecten hebben dezelfde grootte (geen perspectief). De tekst- en puntgrootte blijft gelijk als u zoomt. Daarnaast blijft het zoomen op objectvlakken hetzelfde.

Perspectief : Ver weg gelegen objecten lijken kleiner dan dichtbij gelegen; dit geldt ook voor teksten en punten. U kunt het model zoomen, roteren of er doorheen vliegen.

Rotatie

Hoe het venster is geroteerd rond de z- en x-as. Roteren is vensterspecifiek.

De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen .

Kleur en transparantie in alle vensters

De instelling voor kleur en doorzichtigheid die in alle vensters wordt gebruikt (in overeenstemming met de status van de objecten in het model).

Weergave...

Hiermee wordt het dialoogvenster Object Weergave geopend, waar u instellingen voor kleur en doorzichtigheid kunt definiëren.

Vensterdiepte

De dikte van het getoonde gedeelte van het model. U kunt de diepte zowel omhoog als omlaag definiëren vanuit het venstervlak. Alleen objecten die zijn geplaatst binnen de vensterdiepte zijn zichtbaar in het model.

De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen .

Weergave...

Hiermee wordt het dialoogvenster Weergave geopend waarin u kunt definiëren welke objecten in het venster worden weergegeven en hoe.

Zichtbaarheid object groep

Welke objectgroep in het venster wordt weergegeven.

Objectgroep...

Hiermee wordt het dialoogvenster Object groep - toon filter weergegeven, waarin u objectgroepen kunt maken en wijzigen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen