Insitu-betonstructuren weergeven

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Insitu-betonstructuren weergeven

Insitu-betonstructuren weergeven

Als stortbeheer is ingeschakeld, kunt u insitu-betonstructuren in modelvensters als onderdelen of als stortobjecten weergeven.

Afhankelijk van uw wensen kunt u tussen de verschillende weergaveopties voor insitu-betonstructuren schakelen. Werken in een onderdeelvenster is bijvoorbeeld handig als u afzonderlijke onderdelen wilt wapenen of hun geometrie wilt wijzigen. Een stortweergave is handig wanneer u het volume van het te storten beton wilt uitzoeken of wilt controleren welke objecten tot een storteenheid behoren of wanneer u ononderbroken structuren die meerdere onderdelen omvatten, wilt wapenen.

Het uiterlijk van insitu-betonstructuren instellen

U kunt definiëren hoe insitu-betonstructuren in een modelvenster wordt weergegeven.

 1. Zorg ervoor dat stortbeheer wordt ingeschakeld.
 2. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
 3. Klik op Weergave om het dialoogvenster Weergave te openen.
 4. Zorg ervoor dat het selectievakje Onderdelen is ingeschakeld.
 5. Selecteer in de lijst Insitu een van de volgende opties:
  • Onderdelen

  • Storten

 6. Als u Onderdelen voor de insitu-betonstructuren hebt geselecteerd, selecteert u in de lijst Insitu-onderdelen een van de volgende opties:
  • Samengevoegd

   Tekla Structures geeft betonnen onderdelen in het model als samengevoegd weer als hun stortmethode Insitu is, als ze dezelfde materiaalkwaliteit en nummer voor de stortfase hebben en als ze elkaar raken of overlappen. Als er aan deze criteria wordt voldaan, verwijdert Tekla Structures automatisch de omtrek van de individuele onderdelen binnen elke ononderbroken betonstructuur.

  • Gescheiden

   Tekla Structures geeft betonnen onderdelen als afzonderlijke onderdelen en gescheiden door hun omtrekken weer.

 7. Zorg ervoor dat het venster is geselecteerd.
 8. Klik op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.
Tip:

Als u de weergave van het actieve venster snel van Onderdelen naar Storten andersom wilt wijzigen, klikt u opStortvenster op het tabblad Beton.

U kunt ook twee vensters maken, een stort- en een onderdeelvenster, en deze naast elkaar op uw scherm open houden.

Onderdeelvenster versus stortvenster

Ononderbroken betonstructuren kunnen niet in onderdeelvensters worden geselecteerd of gemarkeerd. Als u de muisaanwijzer boven een betonstructuur in een onderdeelvenster houdt, markeert Tekla Structures de oorspronkelijke onderdelen die ertoe behoren. U kunt een onderdeel selecteren en het indien nodig wijzigen:

Dubbele en overlappende onderdelen worden in de volumeberekeningen voor stortobjecten slechts eenmaal geteld. Let erop dat onderdeel- en betonvolumes nog steeds op dezelfde manier worden berekend, wat betekent dat de som van de onderdeel- en betonvolumes mogelijk hoger is dan het volume van stortobjecten die vanuit precies dezelfde onderdeelgeometrie zijn gedefinieerd.

Wanneer u een betonconstructie wapent, moet u de afzonderlijke betonnen onderdelen daarbinnen in onderdeelaanzichten wapenen of u kunt uw stortobjecten wapenen door Staafvormendatabase of stavensets in stortvensters te gebruiken. U kunt daarom een onderdeel van een ononderbroken betonstructuur onafhankelijk van de hele ononderbroken betonstructuur wapenen. Alle wapening is zichtbaar in zowel onderdeelvensters als stortvensters.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen