Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Bouten gebruiken om merken te maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Bouten gebruiken om merken te maken

Bouten gebruiken om merken te maken

U kunt bouten gebruiken om merken te maken en te verbinden. U kunt supermerken maken door submerken te verbinden met een bestaand merk maar u kunt ook gewoon meer onderdelen met bouten aan merken bevestigen.

Als u wilt bepalen hoe Tekla Structures merken maakt, gebruikt u de lijsten Verbinden als en Bouttype in de eigenschappen Bout. De volgorde waarin u onderdelen bij het maken van de verbinding selecteert, bepaalt wat het hoofdonderdeel wordt en wat de aansluitende onderdelen van het merk of de merkenhiërarchie worden.

Verbinden als

Bout type

Resultaat

Als submerk

Werkplaats of Montage

Supermerk met het merk dat u als submerk met bouten bevestigt.

Het eerste onderdeel dat u kiest, bepaalt aan welk merk u de boutverbinding maakt.

Als aansluitend onderdeel

Werkplaats

Basismerk met het onderdeel dat u als aansluitend onderdeel met bouten bevestigt.

Het eerste merk dat u kiest, wordt het hoofdonderdeel in het merk.

Als aansluitend onderdeel

Montage

Geen merk gemaakt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen