Betegelde oppervlakte

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Betegelde oppervlakte

Betegelde oppervlakte

Tekla Structures beschikt over complexe tegel- en steenpatronen die als oppervlakte kunnen worden gebruikt, zoals de patronen 'basketweave' en 'herringbone'. De opties voor betegelde oppervlakten zijn gebaseerd op herhalende tegelpatronen die in XML-indeling worden opgeslagen.

De oppervlakte van tegelpatronen is beschikbaar in Oppervlakte -eigenschappen als u het Type op Tegeloppervlakte hebt ingesteld.

Opmerking:

Deze paragraaf is voor geavanceerde gebruikers.

Een nieuw tegelpatroon definiëren

 1. Kopieer het bestand TilePatternCatalog.xml naar uw bedrijfs-, project- of modelmap. Het bestand bevindt zich onder de map \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments. De exacte bestandslocatie kan variëren, afhankelijk van de mapstructuur van uw omgevingsbestanden.
 2. Open het gekopieerde bestand met een teksteditor.
 3. Voeg een nieuw element <TilePattern> aan het bestand toe.

  Het <TilePattern> -element moet <HOffset> en <VOffset> -elementen hebben en minimaal één <Tile> -element. Andere elementen zijn optioneel.

  Tip:

  Wellicht vindt u het eenvoudiger om een van de bestaande elementen te kopiëren en vervolgens aan te passen.

 4. Herhaal het toevoegen van <TilePattern> -elementen voor alle patronen die u wilt definiëren.
 5. Sla het bestand TilePatternCatalog.xml op.

Voorbeeld van een tegelpatroondefinitie

In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe het tegelpatroon Basketweave in het bestand TilePatternCatalog.xml wordt gedefinieerd.

Het patroonblok Basketweave bestaat uit acht tegels:

(1) Tegelbreedte

(2) Breedte stootvoeg

(3) VOffset

(4) HOffset

(5) Rood labels geven de TileOrigin aan. De hoekwaarde voor verticale tegels is 90.

(6) Tegelhoogte

(7) Voeghoogte

Het patroon wordt herhaald in de x- en y-richting van de oppervlakte, vanaf de oorsprong van de oppervlakte. U kunt het patroon in verschillende x-richtingen uitvoeren.

In het bestand TilePatternCatalog.xml wordt het patroon als volgt gedefinieerd:

(1) Naam van het patroon

(2) Grootte van het patroonblok in de x-richting, waarna het patroon zich herhaalt

(3) Grootte van het patroonblok in de y-richting, waarna het patroon zich herhaalt

Het definitiebestand gebruikt dezelfde symbolen als de Oppervlakte - eigenschappen.

Tegelpatroondefinities

De vooraf gedefinieerde tegelpatronen die in de eigenschappen Oppervlakte beschikbaar zijn, worden in de volgende bestanden opgeslagen:

Bestand Beschrijving

TilePatternCatalog.xml

 • Bevat de tegelpatroondefinities.
 • Bevindt zich onder de map \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments.

TilePatternCatalog.dtd

 • DTD-bestand (Document Type Declaration) dat de elementen definieert die in het bestand TilePatternCatalog.xml zijn toegestaan.
 • Bevindt zich in dezelfde map als het bestand TilePatternCatalog.xml.

Miniatuurafbeeldingen

 • De afbeeldingen die in het gedeelte Pattern in de eigenschappen Oppervlakte verschijnen.
 • Bevindt zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Bitmaps.
 • Bestandsnamen geven de typen patronen aan. Het bestand herringbone.bmp geeft bijvoorbeeld het patroontype 'visgraat' aan.

Elementen van tegelpatronen

Het bestand TilePatternCatalog.xml kan de volgende elementen bevatten:

Element Beschrijving

TilePatternCatalog

De container voor tegelpatronen. Vereist.

TilePattern

Elementen van tegelpatronen. Vereist. Dit element kan de volgende elementen bevatten die in deze tabel zijn weergegeven.

HOffset

Horizontale offset van het tegelpatroon. Vereist.

VOffset

Verticale offset van het tegelpatroon. Vereist.

Tile

De individuele tegels die in een tegelpatroon worden gebruikt. Minimaal één vereist.

Color

Kleur van de tegel of de voeg, gedefinieerd door de RGB-waarden (0-255). Optioneel.

Parameter

Hiermee wordt een attribuut voor een element in het TilePattern gemaakt. Optioneel.

Label

Het label dat een parameter in de eigenschappen Oppervlakte identificeert. Optioneel.

TileOrigin

De oorsprong van een afzonderlijke tegel, die vanaf de oorsprong van het patroon wordt gedefinieerd. Optioneel.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen