Nummeringsfouten repareren

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Nummeringsfouten repareren

Nummeringsfouten repareren

Wij raden u aan de nummering in het model zo nu en dan te controleren en te repareren, met name voordat u een tekening of lijsten gaat genereren.

Opmerking:

Als u in de multi-user modus werkt, is het erg belangrijk dat u regelmatig nummert.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Instellingen nummering om het dialoogvenster Nummering instelling te openen.
 2. Zorg ervoor dat de optie Vergelijken met bestaande voor onderdelen Nieuw wordt geselecteerd.
 3. Zorg ervoor dat een van de volgende opties is geselecteerd voor onderdelen die Gewijzigd zijn:
  • Vergelijken met bestaande

  • Bewaar nummer indien mogelijk

 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
 5. Selecteer de objecten waarvan u de nummering wilt repareren, tenzij u het hele model wilt repareren.
 6. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer en selecteer een van de volgende commando's onder Nummering :
  • Controleer en herstel nummering: Alles

   Dit commando nummert alle onderdelen en merken, zelfs als deze niet gewijzigd zijn.

  • Controleer en herstel nummering: Reeks van geselecteerde objecten

   Met dit commando kunt u alle onderdelen en merken nummeren die over dezelfde prefix en hetzelfde startnummer als het geselecteerde onderdeel beschikken.

   Let erop dat Tekla Structures het positienummer van het oudste onderdeel toewijst aan alle identieke onderdelen, zelfs als een nieuwer onderdeel of merk een kleiner positienummer heeft.

   Tip:

   U kunt het commando Nummer toewijzen gebruiken nadat u de nummering in het model hebt gerepareerd om een bepaald positienummer voor een onderdeel of een merk handmatig toe te wijzen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen