Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Storten beheren

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Storten beheren

Storten beheren

Met de stortbeheerfunctionaliteit van Tekla Structures kunt u de geometrie van insitu-betonstructuren weergeven, deze als onderdelen of als stortobjecten weergeven, storten en stortnaden plannen en stortgegevens zoals betonvolumes en bekistingsgebieden lijsten. U kunt storten, storteenheden, stortobjecten en stortnaden definiëren voor betonnen onderdelen waarvan de stortmethode Insitu is.

In Tekla Structures is een stortobject een gebouwobject dat uit een of meer insitu-betononderdelen of delen ervan bestaat. De insitu-betononderdelen worden tot één stortobject samengevoegd als ze dezelfde materiaalkwaliteit hebben en elkaar raken. Ze moeten zich ook in dezelfde stortfase bevinden om samengevoegd te kunnen worden. Stortobjecten zijn zichtbaar in stortvensters.

Een storteenheid is een entiteit voor insitu-beton en bestaat uit een stortobject en alle gerelateerde wapening, instortvoorzieningen en andere objecten die op de plaats moeten zijn voordat beton op het bouwterrein kan worden gestort.

Een stort is een groep stortobjecten die in één keer wordt gestort.

Met een stortnaad kunt u een stortobject in kleinere stortobjecten splitsen.

Opmerking:

Stortbeheer richt zich vooral op aannemers voor de kostenraming, planning en montageactiviteiten. Stortbeheer is bij de meeste rollen in nieuwe modellen standaard uitgeschakeld. U kunt in het huidige model stortbeheer inschakelen met de variabele XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen