Stortobjecten

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Stortobjecten

Stortobjecten

Wanneer stortbeheer is ingeschakeld , vormt elk betonnen onderdeel waarvan de stortmethode Insitu is automatisch een stortobject.

Tekla Structures voegt automatisch meerdere insitu-betononderdelen samen tot een stortobject als ze dezelfde materiaalkwaliteit en nummer voor de stortfase hebben en als ze elkaar raken of overlappen.

Door stortnaden te maken, kunt u stortobjecten in kleinere stortobjecten splitsen.

Opmerking:

Zorg ervoor dat het in elk apart stortobject opgenomen aantal onderdelen redelijk is.Een te groot aantal onderdelen en onderdeeloppervlakken in een stortobject vertraagt het model.

Stortobjecten zijn zichtbaar in stortvensters. Alle stortobjecten worden met dezelfde kleur weergegeven, ongeacht de kleur van de individuele onderdelen binnen een betonstructuur. U kunt de standaardkleur wijzigen met de variabele XS_​POUR_​OBJECT_​COLOR in Bestand > Instellingen > Variabelen > Concrete Detailing .

U kunt ook andere instellingen voor kleur en doorzichtigheid gebruiken om bijvoorbeeld stortobjectgroepen op stortnummer weer te geven.

Tip:

U kunt stortobjecten groeperen met de Organisator of de Taakmanager.

Beperkingen

De volgende commando's zijn niet voor stortobjecten beschikbaar: Kopiëren , Verplaatsen , Verwijderen , Splitsen en Combineren. Dit komt doordat stortobjectgeometrie door onderdelen wordt gedefinieerd. Als u de geometrie van stortobjecten wilt wijzigen, moet u de onderdelen in plaats van de stortobjecten wijzigen of u kunt stortnaden maken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen