Nummeringreeks

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Nummeringreeks

Nummeringreeks

Gebruik nummeringsseries om stalen onderdelen, merken en betonelementen in groepen te verdelen. U kunt bijvoorbeeld een aparte nummeringsserie aan elke fase of onderdeeltype toewijzen. Het gebruik van aparte nummeringsseries voor verschillende onderdelen versnelt het uitvoeren van de nummering.

De naam van een nummeringsserie bestaat uit een prefix en een startnummer. U hoeft de onderdeelprefix niet altijd te definiëren (u kunt bijvoorbeeld de onderdeelprefix voor kleinere onderdelen weglaten).

Wanneer u een nummering uitvoert, vergelijkt Tekla Structures onderdelen die tot dezelfde reeks behoren met elkaar. Alle identieke onderdelen in dezelfde nummerreeks krijgen hetzelfde onderdeelnummer.

Opmerking:

Betonnen onderdelen zijn genummerd op basis van de instellingen voor de nummering van betonelementen. Bijvoorbeeld, als de prefix van het betonelement C is en het startnummer is 1 , krijgen betonnen onderdelen de onderdeelprefix Beton_C-1.

Dit is ook van toepassing op betonnen componenten waarvan de prefix voor de positie van het onderdeel Beton is en het startnummer 1 is.

Voorbeeld

Als u bijvoorbeeld een nummerreeks definieert met de prefix P en startnummer 1001, zorgt Tekla Structures dat de reeks genummerd wordt als P1001, P1002, P1003...

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen