Wapening nummeren

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Wapening nummeren

Wapening nummeren

Gebruik dezelfde nummeringscommando's als voor het nummeren van onderdelen om wapening te nummeren.

Wapening is mogelijk van invloed is op de nummering van onderdelen en betonelementen. Als u Tekla Structures wilt dwingen verschillende nummers aan betonnen onderdelen en betonelementen toe te kennen die verschillende wapening hebben maar verder identiek zijn, schakelt u het selectievakje Wapeningsstaven in het dialoogvenster Nummering instelling in.

De nummering van onderdelen en betonelementen heeft geen invloed op de nummering van wapening.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen