Een constructieobject wijzigen

Laatst bijgewerkt May 21, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een constructieobject wijzigen

Een constructieobject wijzigen

U kunt constructiepunten, -lijnen, -cirkels, -bogen, -polybogen en -vlakken wijzigen met rechtstreekse wijziging.

Voordat u begint:

 • Zorg ervoor dat de selectieknopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 • Selecteer het constructieobject.

  Tekla Structures geeft de handles en maatlijnen weer waarmee u het constructieobject kunt wijzigen.

  Wanneer u een handle selecteert en de muisaanwijzer overbeweegt, geeft Tekla Structures een werkbalk met meer wijzigingsopties weer. De beschikbare opties hangen af van het type constructieobject dat u wijzigt.

U kunt een constructieobject op een van de volgende manieren wijzigen:

Taak Actie Beschikbaar voor
Een referentiepunt instellen om in één, twee of een willekeurige richting te verplaatsten
 1. Selecteer de handle in het referentiepunt.
 2. Als u wilt definiëren in welke richtingen de handle kan worden verplaatst, selecteert u een optie in de lijst op de werkbalk.

  U kunt ook op Tabblad drukken om de opties te doorlopen.

 3. Als u de handle alleen parallel naar een bepaald vlak wilt verplaatsen, klikt u open selecteert u het vlak.
Constructiepunten, lijnen, cirkelcentrumpunten, vlakken
Een punt, een punt op een lijn, cirkel, boog of polyboog, of een vlakhoek verplaatsen Sleep de handle in het referentiepunt naar een nieuwe locatie. Alle constructieobjecten
Een cirkel of boog verplaatsen Sleep de handle in het middelpunt naar een nieuwe locatie. Constructiecirkels, bogen
Een lijn of vlakrand verplaatsen Sleep de lijnhandle naar een nieuwe locatie. Constructielijnen, vlakken
Een vlak verplaatsen Sleep het vlak naar een nieuwe locatie. Constructievlakken
Diagonale maatlijnen weergeven of verbergen
 1. Selecteer een handle.
 2. Klik op de werkbalk op.
 3. Klik op de oogknop om orthogonale en totale maatlijnen weer te geven of te verbergen.

Constructielijnen, vlakken
Een maatlijn wijzigen Sleep een pijlpunt van een maatlijn naar een nieuwe locatie of:
 1. Selecteer de pijlpunt van de maatlijn die u wilt verplaatsen.

  Als u de maatlijn aan beide uiteinden wilt wijzigen, selecteert u beide pijlpunten.

  Als u de radius van een cirkel of boog wilt wijzigen, selecteert u de buitenste pijlpunt.

 2. Met het toetsenbord kunt u de waarde invoeren waarmee u de maatlijn wilt wijzigen.

  Gebruik het numerieke toetsenblok om met het minteken (-) te beginnen.

  Als u een absolute waarde voor de maatlijn wilt invoeren, voert u eerst $ in en vervolgens de waarde.

 3. Druk op Enter of klik op OK in het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in.
Constructielijnen, cirkels, vlakken

Bogen (alleen numerieke invoer)

Een polybooghoek afwerken
 1. Selecteer een hoekhandle.
 2. Op de werkbalk doet u het volgende:
  • Klik opom een ronde afwerking te maken en voer vervolgens de afwerkingsradius in.
  • Klik opom een rechte afwerking te maken en voer vervolgens de afwerkingsmaatlijnen X en Y in.
 3. Druk op Enter om de afwerkingsmaatlijnen te bevestigen.
Polybogen
Een boog naar een lijn wijzigen

Een gebogen segment recht maken

Selecteer de middelpuntshandle van de boog of het segment (met een boogsymbool)en druk op Delete. Bogen, gebogen polyboogsegmenten
Een lijn naar een boog wijzigen

Een recht segment gebogen maken

Versleep het boogsymboolop het middelpunt van de lijn of het segment. Lijnen, rechte polyboogsegmenten
Een hoekpunt en een tussenliggend segment aan een polyboog toevoegen Versleep een middelpuntshandle van een segment naar een nieuwe locatie. Polybogen
Een hoekpunt en de twee gekoppelde segmenten verwijderen Selecteer de hoekpunthandle en druk op Delete. Polybogen
Het laatste polyboogsegment verwijderen Selecteer de eindpunthandle en druk op Delete. Polybogen
De radius van een boog wijzigen en de eindpuntlocaties behouden Klik op de radiusmaatlijn, voer een nieuwe waarde in en druk op Enter. Bogen
De radius van een polyboogsegment wijzigen en de eindpuntlocaties behouden Versleep het boogsymboolop de middelpuntshandle van het segment. Gebogen polyboogsegmenten
De hoek of lengte van een boog wijzigen Sleep het begin- of eindpunt naar een nieuwe locatie. Bogen
Een constructieobject kopiëren met offset

Raadpleeg Een constructieobject met een offset kopiëren.

Lijnen, cirkels, bogen en polybogen

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen