Een stortnaad wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een stortnaad wijzigen

Een stortnaad wijzigen

U kunt bestaande stortnaden aanpassen.

Voordat u begint:

 • Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 • Zorg ervoor dat de selectieknop Stortnaden selecteren is ingeschakeld.
 • Selecteer de stortnaad.

  Tekla Structures geeft de handles en maatlijnen weer waarmee u de stortnaad kunt wijzigen.

U past een stortnaad als volgt aan:

Taak Actie
De vorm of locatie van de stortnaad wijzigen Sleep een hoekpunt of een eindpunt naar een nieuwe locatie.
Een locatiemaatlijn wijzigen Sleep een pijlpunt van een maatlijn naar een nieuwe locatie of:
 1. Selecteer de pijlpunt van de maatlijn die u wilt verplaatsen.
 2. Met het toetsenbord kunt u de waarde invoeren waarmee u de maatlijn wilt wijzigen.

  Gebruik het numerieke toetsenblok om met het minteken (-) te beginnen.

  Als u een absolute waarde voor de maatlijn wilt invoeren, voert u eerst $ in en vervolgens de waarde.

 3. Druk op Enter of klik op OK in het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in.
Een tussenliggend punt aan de stortnaad toevoegen Sleep een middelpuntshandlenaar een nieuwe locatie.
Een tussenliggend punt uit de stortnaad verwijderen
 1. Selecteer een tussenliggend hoekpunt.
 2. Druk op Delete.
De stortnaadeigenschappen wijzigen
 1. Dubbelklik op de stortnaad om het eigenschappenvenster te openen.
 2. Wijzig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen