De aanpasbaarheid van wapening, oppervlakten of vellingkanten in onderdelen wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

De aanpasbaarheid van wapening, oppervlakten of vellingkanten in onderdelen wijzigen

De aanpasbaarheid van wapening, oppervlakten of vellingkanten in onderdelen wijzigen

Wapening, oppervlakte en vellingkanten passen zich aan aan de onderdelen waaraan ze zijn gekoppeld. Wapening, oppervlakte en vellingkanten passen zich bijvoorbeeld automatisch aan wijzigingen in onderdeelgeometrie en -grootte aan. U kunt de aanpasbaarheidsinstellingen voor het gehele model of voor elk modelobject apart wijzigen. Als u de aanpasbaarheid van afzonderlijke modelobjecten wijzigt, overschrijven deze wijzigingen de standaardinstellingen die u mogelijk voor het gehele model hebt gedefinieerd.

De opties zijn:

  • Uit : aanpasbaarheid is niet gedefinieerd
  • Relatief : handles behouden hun relatieve afstand tot de dichtstbijzijnde onderdeelvlakken in verhouding tot de totale grootte van het onderdeel
  • Vast : handles behouden hun absolute afstand tot de dichtstbijzijnde onderdeelvlakken

Standaard aanpasbaarheidsinstellingen definiëren

U kunt standaardinstellingen voor aanpasbaarheid definiëren die het hele model beïnvloeden.

  1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Opties en ga naar de instellingen Algemeen.
  2. Selecteer onder Standaard aanpasbaarheid een van de opties.
  3. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

De aanpasbaarheid van een afzonderlijk modelobject wijzigen

U kunt de aanpasbaarheidsinstellingen voor elke wapening of oppervlakte apart wijzigen. Deze wijzigingen overschrijven de standaardinstellingen die u mogelijk voor het gehele model hebt gedefinieerd.

  1. Selecteer in het model de wapening of oppervlakte waarvan u aanpasbaarheidsinstellingen wilt wijzigen.
  2. Klik met de rechtermuisknop, selecteer Aanpasbaarheid en selecteer vervolgens een van de opties.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen