Items maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Items maken

Items maken

In Tekla Structures refereert de term item naar de onderdelen die een 3D- vorm hebben. Vormen worden in externe modelleersoftware of in Tekla Structures gemaakt en zijn beschikbaar in de vormendatabase van Tekla Structures.

Items zijn vergelijkbaar met andere onderdelen zoals liggers en kolommen. Het voornaamste verschil tussen items en andere typen onderdelen is dat de geometrie van een item door een 3D- vorm wordt gedefinieerd, terwijl een onderdeel een 2D-profiel heeft dat wordt geëxtrudeerd om de lengte van het onderdeel te maken.

U kunt items gebruiken om objecten te modelleren die moeilijk met basisonderdelen en -commando's van Tekla Structures te modelleren zijn, zoals uitsnijden. U kunt items ook gebruiken om objecten te modelleren die vormen gebruiken die in een externe software of door een fabrikant zijn gemodelleerd.

Elk item wordt gedefinieerd door eigenschappen, zoals de vorm, het materiaal en de locatie. Als u itemeigenschappen in venster- en selectiefilters of in tekening- en lijsttemplates wilt gebruiken, moet u de templateattributen van onderdelen en profielen gebruiken. Als u items van onderdelen wilt scheiden, gebruikt u het templateattribuut IS_​ITEM.

Beperkingen bij items

 • Items hebben een vaste geometrie volgens hun vorm en kunnen dus niet worden vergroot, verkleind, uitgerekt of gefit.
 • Items kunnen niet worden gespiegeld.
 • Items kunnen niet worden gesplitst of gecombineerd. Wanneer u een geïmporteerd item splitst, wordt op de splitpositie een duplicaat gemaakt.
 • Items kunnen alleen worden uitgesneden of aan een ander onderdeel worden bevestigd als ze een solid vorm hebben.
 • De waarde voor het brutogewicht van een geïmporteerd item kan verschillen van de waarde voor het brutogewicht van een identiek Tekla Structures -onderdeel dat via uitsnijdingen is gemodelleerd. Dit komt doordat bij het berekenen van het brutogewicht van onderdelen geen rekening wordt gehouden met de uitsnijdingen.
 • De contextuele werkbalk is niet beschikbaar voor items.

Een item of een betonitem maken

 1. Zorg ervoor datRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  Hierdoor is het eenvoudiger om de locatie en rotatie van het item in het model aan te passen.

 2. Afhankelijk van het materiaal van het item dat u wilt maken, kunt u het volgende doen:
  • Klik op het tabblad Staal op Item .

  • Klik op het tabblad Beton op Item .

  Tip:

  Daarnaast kunt u het commando in het eigenschappenvenster starten.

  1. Zorg ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd.
  2. Klik in het eigenschappenvenster op de knop Objecttypelijst en selecteer Item of Betonitem in de lijst.

   Tekla Structures start het commando en geeft de eigenschappen in het eigenschappenvenster weer.

   In het eigenschappenvenster kunt u bijvoorbeeld de itemeigenschappen wijzigen en de vorm selecteren.

 3. Beweeg de muisaanwijzer boven objectvlakken en -randen in het model en zie hoe het item kantelt en zich aan de objectvlakken aanpast.

  Als u het item aan een ander object toevoegt (zoals een onderdeel of stortobject), geeft Tekla Structures ook locatiemaatlijnen naar de dichtstbijzijnde objectranden weer.

 4. Wijs het eerste punt van het item aan.
 5. Wijs een ander een punt aan om de richting van het item aan te geven.

  Tekla Structures plaatst het item tussen de punten die u hebt aangewezen, beginnend bij het eerste punt (gele handle) en in de richting van het tweede punt (magenta handle) met de eigenschappen Item of Betonitem in het eigenschappenvenster.

  Tekla Structures geeft de coördinaatassen, rotatiehandles en locatiemaatlijnen weer waarmee u de locatie en rotatie van het item nauwkeurig kunt verfijnen. De handles zijn rood, groen en blauw volgens het lokale coördinatensysteem van het item.

 6. Als u het item langs één van de coördinaatassen wilt verplaatsen, sleept u de betreffende ashandle naar een nieuwe locatie.
 7. Als u het item rondom één van de coördinaatassen wilt roteren, sleept u de betreffende rotatiehandle naar een nieuwe locatie.

  Druk op Tab om het item in stappen van 90 graden in de richting van de geselecteerde rotatiehandle te roteren.

 8. U verplaatst of roteert het item door een afstand of hoek op te geven:
  1. Selecteer een ashandle, een rotatiehandle of een maatlijnpijlpunt.
  2. Voer de waarde in waarmee u de maatlijn wilt wijzigen.

   Wanneer u gaat invoeren, geeft Tekla Structures het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in weer.

  3. Klik op OK om de nieuwe maatlijn te bevestigen.
 9. Als u meer items aan het model wilt toevoegen, klikt u met de middelste muisknop en herhaalt u de stappen 3 tot 8.
 10. Als u het toevoegen en wijzigen van items wilt stoppen, drukt u op Esc.

Item of eigenschappen van betonitem wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op het item of het betonitem om Item of de eigenschappen Betonitem te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

  Tekla Structures gebruikt de nieuwe eigenschappen de volgende keer dat u een object van dit type maakt.

De vorm van een item wijzigen

Wanneer u een item maakt of wijzigt, kunt u de vorm selecteren in de lijst met alle vormen die in de vormendatabase beschikbaar zijn.

Controleer voordat u begint of u de vereiste vorm in de vormendatabase hebt geïmporteerd.

 1. Dubbelklik op een item om de itemeigenschappen in het eigenschappenvenster te openen.
 2. Klik op de knop ... naast het vak Vorm om het dialoogvenster Vormendatabase te openen.
 3. Gebruik indien nodig het vak Filter om naar een vorm te zoeken.
 4. Selecteer een vorm in de lijst.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster Vormendatabase te sluiten.
 6. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

Eigenschappen item en betonitem

Gebruik de eigenschappen Item en Betonitem in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een item te definiëren, weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op het item of het betonitem.

De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een item is *.ips.

De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een betonitem is *.ipc.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast , kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van een item.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager , en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Vorm

Vorm van een item.

Als u een vorm uit de vormendatabase wilt selecteren, klikt u op de knop ... naast het vak Vorm.

Als u de itemvorm in lijsten en tekeningtemplates wilt weergeven, gebruikt u het templateattribuut PROFILE.

Materiaal

Materiaal van het item.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. Deze beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is bewerkt, bijvoorbeeld met anticorrosielak, gegalvaniseerd, brandvertragende coating enzovoort.

Klasse

Wordt gebruikt om items te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen weergeven in verschillende kleuren.

Nummeringreeks (beschikbaar voor items)

Onderdeelnummering

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Merknummering

Merkprefix en startnummer voor het positienummer van het merk.

Positie

Op vlak

De positie van het item op het werkvlak , relatief ten opzichte van de referentielijn van het item.

Rotatie

Rotatie van het item rond zijn as op het werkvlak.

In diepte

Positiediepte van het item. De positie staat altijd loodrecht op het werkvlak.

Eindoffset

Dx

Verplaats het item langs de referentielijn.

Dy

Verplaats het item loodrecht op de referentielijn.

Dz

Verplaats het item in de z-richting van het werkvlak.

Betonelement (beschikbaar voor betonnen onderdelen)

Nummering betonelement

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Betonelement

Geef aan of het item prefab of insitu is.

Stortfase

Stortfase van de insitu-onderdelen. Wordt gebruikt om stortobjecten van elkaar te scheiden.

Gebruikerseigenschappen

Meer

Klik op de knop Meer om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen