Informatie over eigenschappen opvragen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Informatie over eigenschappen opvragen

Informatie over eigenschappen opvragen

Gebruik de commando's Informatie om informatie over een bepaald object of een groep objecten binnen het model te krijgen.

U kunt het volgende doen:

Informatie inwinnen Actie
Objecteigenschappen
 1. Klik op het lint opObject.
 2. Selecteer een object.

  Tekla Structures geeft de eigenschappen van het object weer in een apart venster.

Puntcoördinaten

 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naasten selecteer vervolgens Puntcoördinaten.

  Het dialoogvenster Informatie puntcoördinaten wordt weergegeven.

 2. Klik op Aanwijzen en wijs vervolgens een punt in het model aan om de coördinaten van het punt te bekijken in:

  • Locale coördinaten
  • Modelcoördinaten (globaal)
  • Coördinaten van het projectbasispunt
  • Coördinaten van het huidige basispunt
Zwaartepunt
 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naasten selecteer vervolgens Zwaartepunt.
 2. Selecteer een of meer onderdelen.

  Tekla Structures maakt een punt op het zwaartepunt van elk geselecteerde onderdeel en geeft informatie over het zwaartepunt in een apart venster weer.

Objecteigenschappen met aangepaste lijsten

Zie Aangepaste aanvraag.

Gelaste onderdelen
 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naasten selecteer vervolgens Gelaste onderdelen.
 2. Selecteer een onderdeel.

  Tekla Structures markeert het geselecteerde onderdeel en alle onderdelen die eraan zijn gelast.

Eerst gelaste onderdeel
 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naasten selecteer vervolgens Eerst gelaste onderdeel.
 2. Selecteer een onderdeel.

  Tekla Structures markeert het hoofdonderdeel wanneer u een aangelast onderdeel selecteert.

Merken of betonelementobjecten

Raadpleeg Objecten in een merk controleren en markeren of Objecten in een betonelement controleren en markeren.

Componentobjecten
 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naasten selecteer vervolgens Componentobjecten.
 2. Selecteer een component.

  Tekla Structures markeert alle objecten die bij de geselecteerde component horen.

Fasen

Klik op het lint op de pijl omlaag naasten selecteer vervolgens Fasen.

Tekla Structures geeft informatie over objecten in verschillende fasen in een apart venster weer.

Modelgrootte

Klik op het lint op de pijl omlaag naasten selecteer vervolgens Modelgrootte.

Tekla Structures geeft de hoeveelheid van alle objecten in het huidige model in een apart venster weer.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen