Identieke wapening

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Identieke wapening

Identieke wapening

In Tekla Structures worden wapeningsstaven behandeld als identieke onderdelen en krijgen ze hetzelfde nummer, indien de volgende eigenschappen hetzelfde zijn:

  • Geometrie van staaf

  • Nummerreeks

  • Grootte

  • Kwaliteit

  • Buigstraal

Klasse is niet van invloed op nummering. In Tekla Structures wordt hetzelfde nummer gegeven aan identieke wapeningsstaven die tot verschillende klassen behoren.

De modelleerrichting van tapstoelopende wapeningsstaafgroepen is van invloed op de nummering. Dit betekent dat identieke staafgroepen met verschillende modelleerrichtingen verschillende nummers krijgen.

De afronding van de staaflengte, het tredeverloop en enkele andere stavensetinstellingen zijn van invloed op de staafgeometrie en daarom de nummering van stavensetstaven. De afrondingsinstellingen die in het bestand rebar_config.inp voor tekeningen en lijsten zijn gedefinieerd, zijn niet van invloed op de nummering.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen