Gaten maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Gaten maken

Gaten maken

Tekla Structures gebruikt hetzelfde commando voor het maken van bouten, deuvels en gaten. Voordat u gaten maakt, moet u enkele eigenschappen wijzigen in de eigenschappen Bout. Als u alleen gaten wilt maken, gebruikt u geen boutelementen (zoals bouten, ringen en moeren).

U kunt de volgende typen gaten maken:

 • Rond

 • Oversized

 • Sleufgat

 • Tapgat

Ronde gaten maken

U kunt een groep ronde gaten of één enkel rond gat maken. Tekla Structures berekent de diameter van een rond gat als de som van Grootte en Tolerantie.

 1. Houd op het tabblad Staal de Shift ingedrukt en klik opBout om de eigenschappen Bout te openen.
 2. Als u geen bouten wilt maken, schakelt u alle selectievakjes Merk uit.

 3. Wijzig indien nodig de gateigenschappen.
 4. Maak de gaten op dezelfde wijze als wanneer u een boutgroep maakt:
  1. Selecteer het hoofdonderdeel waaraan de aansluitende onderdelen worden gebout.
  2. Selecteer de aansluitende onderdelen.
  3. Klik met de middelste muisknop om het selecteren van onderdelen te beëindigen.
  4. Wijs een punt aan om de oorsprong van de groep gaten aan te geven.
  5. Wijs een tweede punt aan om de richting van de x-as van de groep gaten aan te geven.

Oversized gaten maken

U kunt een groep oversized gaten maken.

 1. Houd op het tabblad Staal de Shift ingedrukt en klik opBout om de eigenschappen Bout te openen.
 2. Geef naast Onderdelen met sleufgaten aan welke onderdelen van de verbinding oversized gaten krijgen door de gewenste selectievakjes Speciaal gat te selecteren.

  Bijvoorbeeld:

 3. Als u geen bouten wilt maken, schakelt u alle selectievakjes Merk uit.

 4. Selecteer Speciaal gattype in de lijst Oversized.
 5. Voer in het vak Oversized de tolerantie in voor het oversized gat.

  U kunt ook een negatieve waarde invoeren om kleinere gaten (tapgaten) te maken.

 6. Maak de gaten op dezelfde wijze als wanneer u een boutgroep maakt:
  1. Selecteer het hoofdonderdeel waaraan de aansluitende onderdelen worden gebout.
  2. Selecteer de aansluitende onderdelen.
  3. Klik met de middelste muisknop om het selecteren van onderdelen te beëindigen.
  4. Wijs een punt aan om de oorsprong van de groep gaten aan te geven.
  5. Wijs een tweede punt aan om de richting van de x-as van de groep gaten aan te geven.

Sleufgaten maken

U kunt een groep sleufgaten maken.

 1. Houd op het tabblad Staal de Shift ingedrukt en klik opBout om de eigenschappen Bout te openen.
 2. Geef naast Onderdelen met sleufgaten aan welke onderdelen sleufgaten moeten worden door de gewenste Speciaal gat selectievakjes in te schakelen.

  Tekla Structures telt de stalen onderdelen vanaf de kop van de bout omlaag. Als u bijvoorbeeld het tweede selectievakje vanaf de kop van de bout inschakelt, maakt Tekla Structures een sleufgat in het tweede stalen onderdeel vanaf de kop van de bout.

 3. Als u geen bouten wilt maken, schakelt u alle selectievakjes Merk uit.

 4. Selecteer Speciaal gattype in de lijst Sleufgat.
 5. Voer de tolerantie voor het sleufgat in de x- en y-richting van de gaten in het vak Sleufgat X of Sleufgat Y in.

  (1) Tolerantie

  (2) Sleufgat X of Y

  (3) Boutdiameter

 6. Als u gaten om en om 90 graden wilt roteren, selecteert u Even of Oneven in de lijst Sleufgaten.

  (1) Kruisende sleufgaten aan oneven of even onderdelen

  (2) Parallelle sleufgaten

 7. Maak de gaten op dezelfde wijze als wanneer u een boutgroep maakt:
  1. Selecteer het hoofdonderdeel waaraan de aansluitende onderdelen worden gebout.
  2. Selecteer de aansluitende onderdelen.
  3. Klik met de middelste muisknop om het selecteren van onderdelen te beëindigen.
  4. Wijs een punt aan om de oorsprong van de groep gaten aan te geven.
  5. Wijs een tweede punt aan om de richting van de x-as van de groep gaten aan te geven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen