Voorbeeld: Familienummers gebruiken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Voorbeeld: Familienummers gebruiken

Voorbeeld: Familienummers gebruiken

In dit voorbeeld hebben de vier liggers de prefix B en het startnummer 1. De onderdelen hebben hetzelfde hoofdprofiel en elk paar heeft dezelfde lengte, maar de gaten zijn verschillend.

Merknummer: L/1

Merknummer: L/2

Positie merk: B/3

Positie merk: B/4

We gebruiken de volgende instellingen voor familie nummering:

  • Gebruik familienummering voor series : voegt reeks B/1 toe

  • Vergelijken : selecteer de opties Hoofdonderdeel profiel en Totale lengte

Met de ingestelde criteria voor familie nummering verdeelt Tekla Structures de liggers in twee families. Alle liggers hebben hetzelfde profiel, maar elk paar heeft een andere lengte. In beide families krijgen de liggers andere kwalificaties omdat ze andere gaten hebben.

  • De eerste ligger krijgt het merkpositienummer B/1-1

  • De tweede ligger krijgt het merkpositienummer B/1-2

  • De derde ligger krijgt het merkpositienummer B/2-1

  • De vierde ligger krijgt het merkpositienummer B/2-2

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen