Een merk exploderen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een merk exploderen

Een merk exploderen

Als u een submerk explodeert, verbreekt Tekla Structures de merkenhiërarchie per niveau, altijd beginnend bij het hoogste niveau. U moet het commando Exploderen meerdere keren gebruiken om een submerk weer in afzonderlijke onderdelen op te delen.

U kunt ook submerken exploderen in afzonderlijke onderdelen zonder de volledige merkenhiërarchie te verbreken.

  1. Selecteer het merk of submerk dat u wilt exploderen.
  2. U kunt het volgende doen:
    • Als u het hele merk wilt exploderen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Merk > Exploderen .

    • Als u alleen het submerk wilt exploderen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Merk > Submerk exploderen .

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen