Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Voorbeeld: Betongeometrie maken en met storten werken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Voorbeeld: Betongeometrie maken en met storten werken

Voorbeeld: Betongeometrie maken en met storten werken

Met de richtlijnen in dit voorbeeld kunt u insitu-betongeometrieën efficiënt modelleren, en storten en stortnaden definiëren, visualiseren, aaneenschakelen en in lijsten opvoeren.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u stortbeheer hebt ingeschakeld. Raadpleeg Stortbeheer inschakelen.

 1. Gebruik indien mogelijk een bestaand engineering- of architectonisch model of tekening als basis wanneer u in Tekla Structures betonstructuren maakt.

  Importeer het bestaande model of de bestaande tekening als een referentiemodel in uw Tekla Structures -model.

  Zie Een referentiemodel invoegen en Referentiemodellen en compatibele indelingen.

 2. Als u een IFC-model als referentiemodel gebruikt:
  1. Converteer de betonstructuren die u uit het IFC-model nodig hebt naar oorspronkelijke Tekla Structures -objecten.

   Zie IFC-objecten naar oorspronkelijke Tekla Structures-objecten converteren en Voorbeeld: IFC-objecten in één keer naar Tekla Structures-objecten converteren.

  2. Controleer de conversieresultaten.
  3. Wijzig indien nodig de geconverteerde objecten.

   U wilt bijvoorbeeld mogelijk het profiel, materiaal of betonelementtype van de geconverteerde objecten wijzigen.

   Tip:

   Gebruik de Organisator voor het controleren en selecteren van objecten.

 3. Als u een ander referentiemodeltype gebruikt of als er structuren zijn die niet vanuit een IFC-model kunnen worden geconverteerd, moet u de benodigde betonstructuren in Tekla Structures als insitu-betononderdelen modelleren.

  U kunt modelleren door over het referentiemodel over te trekken.

  Zie Onderdelen maken en onderdeeleigenschappen wijzigen.

 4. Definieer voor elk insitu-betononderdeel een stortfasenummer om uw Tekla Structures -model in stortobjecten te verdelen.

  Gebruik bijvoorbeeld de standaard stortfase 0 voor horizontale structuren zoals liggers en platen en de standaard stortfase 1 voor verticale structuren zoals kolommen en wanden om ze naar verschillende stortobjecten te scheiden.

  Zie De stortfase van een onderdeel definiëren.

  Tip:

  Gebruik selectiefilters of de Organisator om efficiënt meerdere onderdelen te selecteren en deze alle tegelijkertijd te wijzigen.

 5. Geef de stortobjecten weer en controleer deze in een stortvenster.

  Zie Insitu-betonstructuren weergeven en Stortobjecten.

 6. Wijzig indien nodig de stortfasen of maak stortnaden om de stortobjecten te verfijnen.

  Maak bijvoorbeeld stortnaden om grote platen in kleinere stortobjecten te splitsen.

  Zie Een stortnaad maken en Stortnaden.

 7. Als u klaar bent met de betongeometrie en stortobjecten, kunt u stortreeksen definiëren door stortnummers voor stortobjecten in te voeren of door de categorieën van de Organisator te gebruiken.

  Zie De eigenschappen van een stortobject wijzigen en Categorieën in de Organisator.

 8. Bereken storteenheden en wijzig deze door indien nodig objecten toe te voegen en te verwijderen.

  Zie Storteenheden.

 9. U kunt ook andere eigenschappen voor stortobjecten en storteenheden definiëren, bijvoorbeeld betonmengsels, datums of status van de workflow.

  Zie De eigenschappen van een storteenheid wijzigen en Categorieën in de Organisator.

 10. Gebruik de Organisator om storten te categoriseren. U kunt ze dan selecteren door hun volgorde en stortspecifieke gegevens zoals stortvolumes en bekistingsgebieden weer te geven.

  Zie Objecteigenschappen in de Organisator weergeven en Voorbeeld: Het model in locatiecategorieën en aangepaste categorieën organiseren en hoeveelheden weergeven.

 11. Gebruik indien gewenst de Taakmanager om stortobjecten en storteenheden in taken op te nemen en storten te plannen. U kunt vervolgens statusgegevens van storten op basis van geplande en werkelijke datums weergeven door Projectstatusweergave te gebruiken.

  Zie Een taak in de Taakmanager maken en Projectstatusweergave.

 12. Maak overzichttekeningen voor storteenheden.

  Selecteer een storteenheid met de knopSelecteer merk , maak een 3D-aanzicht van de storteenheid en maak vervolgens een overzichttekening met het 3D-aanzicht.

  Zo kunt u alle wapening, instortvoorzieningen en andere objecten die met het stortobject moeten worden weergegeven, automatisch in de tekening opnemen.

  Zie Storten in tekeningen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen