Weergave instellingen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Weergave instellingen

Weergave instellingen

In het dialoogvenster Weergave definieert u welke objecttypen in Tekla Structures worden weergegeven en hoe deze in het model verschijnen. Enkele van deze instellingen kunnen van invloed zijn op de systeemprestaties.

Optie

Beschrijving

Instellingen

Onderdelen

Hiermee definieert u hoe onderdelen worden weergegeven.

Met Snel wordt een snelle tekeningtechniek gebruikt die interne verborgen randen weergeeft maar uitsnijdingen overslaat. De instelling heeft niet automatisch effect op reeds gemodelleerde onderdelen. Wanneer u deze instelling inschakelt, wordt de snelle weergavemodus alleen toegepast op nieuwe onderdelen en op onderdelen die met het commando Toon exacte lijnen worden weergegeven.

Met Exact worden de uitsnijdingen weergegeven, maar worden de interne verborgen lijnen van onderdelen verborgen.

Referentielijn geeft onderdelen als staven weer. Met deze optie neemt de snelheid aanzienlijk toe wanneer u het hele model of grote delen daarvan weergeeft.

Insitu-betonstructuren kunnen worden weergegeven als Storten of als Onderdelen die Samengevoegd of Gescheiden kunnen zijn. Raadpleeg voor meer informatie Insitu-betonstructuren weergeven.

Bouten

Hiermee definieert u hoe bouten worden weergegeven.

Met Snel wordt de as weergegeven en wordt de boutkop met een kruis aangeduid. Dit kan de aanbevolen weergavemodus voor bouten zijn, omdat deze optie de weergavesnelheid aanzienlijk verbetert en er minder systeemgeheugen wordt gebruikt.

Met Exact worden bouten, ringen en moeren als objecten weergegeven.

Gaten

Hiermee definieert u hoe gaten worden weergegeven.

Met Snel wordt alleen de cirkel in het eerste vlak weergegeven. Met deze optie geeft Tekla Structures altijd snelle gaten op het eerste onderdeel weer (tellend vanaf de kop van de bout). Als er onderdelen met sleufgaten zijn, wordt er een sleufgat op het eerste onderdeel weergegeven, zelfs als het gat in dat onderdeel geen sleufgat is. Het nieuwe sleufgat heeft dezelfde afmeting en rotatie als het eerste sleufgat (tellend vanaf de kop van de bout).

Gaten buiten een onderdeel worden altijd als snelle gaten weergegeven.

Met Exact worden gaten als objecten weergegeven.

Met Exacte sleufgaten worden alleen sleufgaten in de exacte modus en normale gaten in de snelle modus weergegeven.

Lassen

Hiermee definieert u hoe lassen worden weergegeven.

Snel geeft een symbool voor lassen weer.

Met Exact worden lassen als objecten weergegeven en worden de lassymbolen weergegeven. Als u lassen selecteert, worden de laslabels weergegeven.

Exact - geen laslabel geeft lassen als objecten weer maar geeft geen lassymbolen of laslabels weer wanneer u lassen selecteert.

Raadpleeg voor meer informatie De zichtbaarheid en het uiterlijk van lassen instellen.

Constructievlakken

Hiermee definieert u hoe constructievlakken worden weergegeven.

Wapeningsstaven

Hiermee definieert u hoe wapening wordt weergegeven.

Snel geeft de vorm van wapeningsnetten met een omtrekpolygoon en een diagonale lijn weer. Afzonderlijke wapeningsstaven en de staafgroepen worden als objecten weergegeven.

Met Exact worden wapeningsstaven, staafgroepen en wapeningsnetten als objecten weergegeven.

Geavanceerd

Onderdeellabel

Zie Onderdeelgegevens weergeven door onderdeellabels te gebruiken.

Puntgrootte

Hiermee definieert u de grootte en het uiterlijk van punten in vensters. Dit is ook van invloed op de grootte en het uiterlijk van de handles, samen met XS_​HANDLE_​SCALE.

In model vergroot u de puntgrootte op het scherm wanneer u inzoomt. Het geeft punten en handles als 3D-kubussen weer:

In venster vergroot u de puntgrootte niet. Het geeft punten en handles als vlakke 2D-objecten weer:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen