De stortfase van een onderdeel definiëren

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

De stortfase van een onderdeel definiëren

De stortfase van een onderdeel definiëren

Met de stortfase-eigenschappen worden stortobjecten van elkaar gescheiden.U kunt u voorkomen dat insitu-betononderdelen worden samengevoegd door stortfasen te definiëren, zelfs als ze dezelfde materiaalkwaliteit hebben en elkaar raken of overlappen.

Opmerking:

Let op stortfasen wanneer u insitu-betononderdelen maakt. Gebruik bijvoorbeeld stortfase 0 voor horizontale structuren zoals liggers en platen en stortfase 1 voor verticale structuren zoals kolommen en wanden om ze in verschillende stortobjecten te scheiden. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat het aantal onderdelen in elk enkel stortobject redelijk is en dat uw modellen niet vanwege te grote stortobjecten langzamer worden.

U wijzigt de stortfase van een onderdeel als volgt:

  1. Dubbelklik op een betonnen onderdeel om de onderdeeleigenschappen in het eigenschappenpaneel te openen.
  2. Onder Betonelement :
    1. Zorg er in de lijst Stortmethode voor dat de stortmethode op Insitu is ingesteld.
    2. Voer in het vak Stortfase een stortfase in.

    De stortfase is standaard 0. Als u de waarde niet kunt wijzigen, is de stortmethode die u in stap 2a hebt ingesteld onjuist.

  3. Klik op Wijzigen.
Opmerking:

Als u stortfasen definieert, moet u ervoor zorgen dat de onderdelen in verschillende stortfasen niet overlappen. Als u onderdelen (geen stortobjecten) gebruikt om geometrische gegevens te rapporteren, worden overlappende volumes van verschillend stortfasen niet samengevoegd maar in berekeningen tweemaal opgeteld en kunt u onjuiste volume-, oppervlakte- of gewichtsgegevens krijgen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen