De zichtbaarheid en het uiterlijk van modelobjecten instellen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

De zichtbaarheid en het uiterlijk van modelobjecten instellen

De zichtbaarheid en het uiterlijk van modelobjecten instellen

Wijzig de weergave-instellingen om te definiëren hoe onderdelen en andere modelobjecten in een modelvenster verschijnen.

 1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
 2. Klik op Weergave... om het dialoogvenster Weergave te openen.
 3. Schakel selectievakjes in of uit om in te stellen welke objecten zichtbaar zijn in het venster.
 4. Selecteer een weergaveoptie voor onderdelen, bouten, gaten, lassen, constructievlakken en wapeningsstaven.

  U beschikt over de volgende opties:

  • Snel

  • Exact

  • Referentielijn (alleen voor onderdelen)

  • Exacte sleufgaten (alleen voor gaten)

  • Exact - geen laslabel (alleen voor lassen)

 5. Als u met insitu betonstructuren werkt en de stortbeheerfunctionaliteit is ingeschakeld :
  1. Selecteer in de lijst Insitu of u de structuren wilt weergeven als Onderdelen of als Storten.
  2. Als u de insitu-betonstructuren Onderdelen hebt geselecteerd, selecteert u of u de onderdelen als Samengevoegd of als Gescheiden wilt weergeven.
 6. Zorg ervoor dat het venster wordt geselecteerd.
 7. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen