De opmaak van het eigenschappenvenster aanpassen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

De opmaak van het eigenschappenvenster aanpassen

De opmaak van het eigenschappenvenster aanpassen

Tekla Structures geeft de eigenschappen van de meeste modelobjecten in het eigenschappenvenster weer. U kunt het eigenschappenvenster aanpassen om beter aan uw behoeften te voldoen. U kunt voor elk objecttype afzonderlijk selecteren welke eigenschappen u op het eigenschappenvenster wilt zien. Met de Eigenschappenvenstereditor kunt u de instellingen in het eigenschappenvenster weergeven, verbergen en rangschikken. U kunt ook de gebruikersattributen (UDA's) die u het meest nodig hebt rechtstreeks aan het eigenschappenvenster toevoegen.

Als u de Eigenschappenvenstereditor wilt openen, klikt u in het menu op Bestand > Instellingen > Aanpassen > Eigenschappenvenster .

Met Eigenschappenvenstereditor kunt u:

 • eigenschappen naar een geschikte volgorde of in geschikte groepen rangschikken
 • eigenschappen die u niet gebruikt of nodig hebt verwijderen
 • uw eigen groepen maken voor eigenschappen die voor u van belang zijn, inclusief gebruikersattributen (UDA's)
 • eigenschappen inclusief gebruikersattributen (UDA's) aan een bestaande groep toevoegen
 • geneste eigenschapsgroepen maken
 • de naam van eigenschappen of groepen wijzigen
 • de aangepaste opmaak van eigenschappenvensters opslaan

De aangepaste opmaak van eigenschappenvensters worden in het bestand PropertyTemplates.xml in de map ..Users\<user>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<version>\UI\PropertyTemplates\ opgeslagen. Als u de map niet kunt vinden, moet u ervoor zorgen dat u de verborgen bestanden en mappen op uw computer kunt bekijken.

Bedrijfsbeheerders kunnen de aangepaste opmaak van eigenschappenvensters naar de hele organisatie distribueren , op dezelfde manier als aangepaste linten of aangepaste tabbladen.

Een eigenschap of een eigenschappengroep toevoegen

De Eigenschappenvenstereditor heeft drie kolommen:

 • Objecttypelijst aan de linkerzijde. De lijst geeft alle objecten weer die een eigenschappenvenster hebben. Selecteer in de lijst het objecttype waarvan u de opmaak van het eigenschappenvenster wilt wijzigen.

  Elke tooltip van het objecttype geeft de bron weer van waar de objecttypedefinitie wordt geladen: de standaardbron, uw omgeving of een gebruikersaanpassing.

 • Eigenschappenlijst in het midden. De lijst geeft alle beschikbare eigenschappen en gebruikersattributen (UDA's) voor elk objecttype weer. U kunt deze eigenschappen en gebruikersattributen als normale eigenschappen aan de opmaak van het eigenschappenvenster toevoegen. De eigenschappen die al in gebruik zijn, kunnen niet voor een tweede keer worden toegevoegd, maar u kunt ze in de opmaak van het eigenschappenvenster opnieuw rangschikken. Eigenschappen die niet compatibel met het geselecteerde objecttype zijn, kunnen niet worden toegevoegd.
 • Opmaak van het eigenschappenvenster aan de rechterzijde. Het geeft de huidige opmaak van het eigenschappenvenster voor het geselecteerde objecttype weer.
Taak Actie
Selecteer het objecttype waarvan u de opmaak van het eigenschappenvenster wilt wijzigen. Blader in de objecttypelijst aan de linkerzijde door de lijst of gebruik het vak Zoeken om inhoud te filteren.

Een nieuwe eigenschap aan de opmaak van het eigenschappenvenster toevoegen
 1. In het gedeelte Toevoegen van de middelste kolom selecteert u Eigenschap.
 2. Selecteer in de eigenschappenlijst een eigenschap.

  Gebruik de toets Ctrl of Shift om meerdere eigenschappen te selecteren.

 3. Sleep de eigenschap naar de opmaak van het eigenschappenvenster aan de rechterzijde.

  U kunt de eigenschap naar iedere groep in het eigenschappenvenster slepen.

Een nieuwe groep aan de opmaak van het eigenschappenvenster toevoegen
 1. In het gedeelte Toevoegen van de middelste kolom selecteert u Lege groep.
 2. Voer een titel voor de nieuwe groep in.

 3. Sleep de groepstemplate naar de opmaak van het eigenschappenvenster aan de rechterzijde.

U kunt een nieuwe groep maken of een nieuwe groep in een bestaande groep invoegen om geneste groepen te maken.

U kunt de bestaande groepen opnieuw rangschikken door ze te verslepen.

Voeg de knop Meer aan de opmaak van het eigenschappenvenster toe

Als u per ongeluk de knop Meer uit de opmaak van het eigenschappenvenster hebt verwijderd, kunt u deze weer aan de opmaak van het eigenschappenvenster toevoegen.

 1. In het gedeelte Toevoegen van de middelste kolom selecteert u Speciaal.

 2. Sleep de knop Meer naar de opmaak van het eigenschappenvenster aan de rechterzijde.

De naam van een eigenschap of een eigenschappengroep wijzigen

Taak Actie
De naam van een eigenschap of een eigenschappengroep wijzigen
 1. In de opmaak van het eigenschappenvenster selecteert u de eigenschap of de eigenschappengroep waarvan u de naam wilt wijzigen.
 2. Klik op.
 3. Voer in het dialoogvenster Naam wijzigen een nieuwe naam in en klik op OK.

U kunt ook met de rechtermuisknop op de naam van de eigenschap of de eigenschappengroep klikken en Naam wijzigen selecteren.

De oorspronkelijke naam van een eigenschap of een eigenschappengroep terugzetten
 1. In de opmaak van het eigenschappenvenster selecteert u de groep of de eigenschap waarvan u de naam naar de oorspronkelijke versie wilt terugzetten.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Oorspronkelijke naam terugzetten.

Eigenschappen van het ene objecttype naar een ander objecttype kopiëren

U kunt eigenschappen van het ene objecttype naar een ander objecttype kopiëren, bijvoorbeeld van stalen ligger naar stalen plaat.

 1. In de objecttypelijst aan de linkerzijde selecteert u het objecttype waarvan u eigenschappen wilt kopiëren.
 2. Selecteer in de opmaak van het eigenschappenvenster aan de rechterzijde de eigenschappen die u wilt kopiëren.

  Gebruik de toets Ctrl of Shift om meerdere eigenschappen te selecteren.

 3. Klik opom de geselecteerde eigenschappen te kopiëren.

  U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Eigenschap kopiëren selecteren.

  De gekopieerde eigenschappen worden in de middelste kolom onder het gedeelte Inhoud weergegeven.

 4. In de objecttypelijst aan de linkerzijde selecteert u het objecttype waarnaar u de eigenschappen wilt kopiëren.
 5. Zorg er in het gedeelte Toevoegen voor dat de optie Gekopieerde eigenschappen wordt ingeschakeld.
 6. Sleep het vak Gekopieerde eigenschappen vanuit de middelste kolom naar de opmaak van het eigenschappenvenster aan de rechterzijde.

  De naam van de gekopieerde groep en de inhoud van de groep wordt in de middelste kolom weergegeven totdat u een andere groep kopieert of de Eigenschappenvenstereditor sluit.

  Als u geneste groepen kopieert, worden alle geneste groepen binnen de hoofdgroep ook gekopieerd.

  Note:

  Eigenschappen die al in gebruik zijn, kunnen geen tweede keer worden toegevoegd. Als u eigenschappen kopieert die al in gebruik zijn, hebben de gekopieerde eigenschappen de tekst In gebruik in het gedeelte Inhoud.

  Eigenschappen die niet aan het geselecteerde objecttype kunnen worden toegevoegd, hebben de tekst Niet compatibel in het gedeelte Inhoud.

Een aanpassing verwijderen

Taak Actie
Een eigenschap of een eigenschappengroep verwijderen
 1. Selecteer de eigenschap of de eigenschappengroep die moet worden verwijderd.

  Gebruik de toets Ctrl of Shift om meerdere eigenschappen te selecteren.

 2. Klik op.

U kunt ook met de rechtermuisknop op een eigenschap of een eigenschappengroep klikken en Verwijderen selecteren.

Wijzigen verwijderen Klik op de knop Alles terugdraaien om wijzigingen te verwijderen en naar de vorige keer opslaan terug te gaan.
Eén enkele aanpassing verwijderen

Klik op de knop Herstellen om de aanpassing van het eigenschappenvenster van een geselecteerd objecttype te verwijderen.

U kunt ook met de rechtermuisknop op het geselecteerde objecttype klikken en Naar standaard terugzetten selecteren.

Alle aanpassingen verwijderen Klik op de knop Alles terugzetten om de aanpassing van alle opmaak van eigenschappenvensters te verwijderen.

De wijzigingen opslaan

Wanneer u tevreden bent over de wijzigingen, slaat u de opmaak van het eigenschappenvenster op.

 1. Klik op de knop Alle opslaan.
 2. Wanneer u naar Tekla Structures teruggaat, vraagt Tekla Structures of u de gewijzigde templates van het eigenschappenvenster opnieuw wilt laden. Klik op Ja om de aangepaste opmaak van het eigenschappenvenster in gebruik te nemen.

Gebruikersattributen (UDA's) in het aangepaste eigenschappenvenster

De knop Meer in het gedeelte Gebruikerseigenschappen van het eigenschappenvenster opent het dialoogvenster met gebruikersattributen (UDA's). Als u het eigenschappenvenster aanpast, kunt u uw belangrijkste gebruikersattributen direct aan het eigenschappenvenster toevoegen, zodat u geen apart UDA-dialoogvensters hoeft te openen.

Als u modelobjecten maakt of wijzigt, worden gebruikersattributen automatisch samen met alle andere objecteigenschappen toegepast. Gebruikersattributen worden automatisch toegepast, ongeacht of ze zich in het eigenschappenvenster of in het UDA-dialoogvensters bevinden.

Gebruikersattributen met de volgende eenheidstypen worden ondersteund en werken correct als ze aan het eigenschappenvenster worden toegevoegd: Option , String , Integer , Float , Date , Distance , Weight , Force , Moment , Angle , Factor en Area. Gebruikersattributen met andere eenheidstypen moeten via de UDA-dialoogvensters worden gebruikt.

Voorbeeld: IFC gerelateerde gebruikersattributen aan de opmaak van het eigenschappenvenster toevoegen en deze naar een ander objecttype kopiëren

Dit voorbeeld geeft weer hoe u een groep met IFC-gerelateerde gebruikersattributen (UDA's) aan de opmaak van het eigenschappenvenster van de stalen kolom moet toevoegen en de groep naar de opmaak van het eigenschappenvenster van een stalen ligger moet kopiëren.

 1. In de objecttypelijst selecteert u Stalen kolom.

 2. Selecteer Toevoegen in de gedeelte Lege groep. Voer IFC als titel voor de nieuwe groep in.

 3. Sleep de groepstemplate naar de opmaak van het eigenschappenvenster aan de rechterzijde.

 4. In het gedeelte Toevoegen selecteert u Eigenschap. Voer in de zoekopdracht IFC in om de aan IFC gerelateerde gebruikersattributen te zoeken.

 5. Selecteer alle IFC-gebruikersattributen en sleep deze naar de groep die u in de opmaak van het eigenschappenvenster hebt gemaakt.

 6. Wanneer u alle benodigde gebruikersattributen aan de nieuwe groep hebt toegevoegd, kopieert u de groep zodat u de groep ook aan de opmaak van het eigenschappenvenster van de stalen ligger kunt toevoegen. Selecteer de titel van de groep en klik op de knop Geselecteerde items kopiëren .

  De naam van de gekopieerde groep en de inhoud van de groep wordt in het middelste kolom weergegeven. U kunt zien dat de eigenschappen van de stalen kolom zijn gekopieerd.

 7. Als u de gekopieerde groep aan de opmaak van het eigenschappenvenster van de stalen ligger wilt toevoegen, selecteert u Stalen ligger in de objecttypelijst.
 8. Sleep de gekopieerde groep vanuit de middelste kolom naar de opmaak van het eigenschappenvenster van de stalen ligger aan de rechterzijde.

  Nu zijn de IFC-gerelateerde gebruikersattributen beschikbaar in zowel de opmaak van het eigenschappenvenster van de stalen kolom als in de opmaak van het eigenschappenvenster van de stalen ligger.

  De gekopieerde eigenschappen bevinden zich altijd binnen de groep Gekopieerde eigenschappen in de opmaak van het eigenschappenvenster. Als u de eigenschappen wilt verplaatsen, kunt u deze buiten de groep Gekopieerde eigenschappen slepen en vervolgens de lege groep verwijderen.

 9. Klik op de knop Alle opslaan om de wijzigingen op te slaan. Wanneer u naar Tekla Structures teruggaat, vraagt Tekla Structures of u de gewijzigde templates van het eigenschappenvenster opnieuw wilt laden. Klik op Ja om de aangepaste opmaak van het eigenschappenvenster in gebruik te nemen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen