Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

Een aangepaste categorie in de Organisator maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een aangepaste categorie in de Organisator maken

Een aangepaste categorie in de Organisator maken

U kunt aangepaste categorieën maken om modelobjecten te groeperen, bijvoorbeeld op basis van objecteigenschappen.

 1. Als u de Organisator wilt openen, klikt u op het lint op Beheren en klikt u vervolgens op de Organisator.
 2. Klik opom een nieuwe categorie te maken.

  Als u een categorie hebt geselecteerd, wordt de nieuwe categorie op hetzelfde niveau gemaakt als de geselecteerde categorie. Als u meerdere categorieën hebt geselecteerd of geen enkele categorie hebt geselecteerd, wordt de nieuwe categorie op hoogste categorieniveau gemaakt. U kunt zo veel categorieën toevoegen als u nodig hebt.

 3. Klik op de nieuwe categorie en selecteer Eigenschappen.
 4. Voer een naam voor de categorie in.
 5. U definieert de voorwaarden om de categorie-inhoud in te stellen als volgt:
  1. Selecteer onder Geautomatiseerde objectinhoud de modellen, filters en categorieën die worden gebruikt om objecten automatisch aan de categorie toe te voegen. U kunt het volgende doen:
   • Klik op de lijst Model selecteren en selecteer een model om zijn objecten aan de categorie toe te voegen.

    Als u alle modelobjecten in de categorie wilt opnemen, selecteer u het Tekla Structures -model.

   • Sleep een categorie van de categoriestructuur naar het categorieën- en filtersvoorwaardenvak of klik of typ in het vak en selecteer een filter in de lijst.
   • Klik op Objectgroep om een filter voor de Organisator te definiëren.

    Het dialoogvenster Objectgroep - Organisator wordt geopend in het hoofdvenster van Tekla Structures. Als u het filter hebt opgeslagen, klikt u of het typt u opnieuw in het voorwaardevak en selecteert u het filter.

    De Organisator -filters worden in de map \attributes van de modelmap met de bestandsextensie .OrgObjGrp opgeslagen. U kunt deze filters alleen in de Organisator gebruiken.

   U kunt aan hetzelfde voorwaardenvak zoveel filters en categorieën toevoegen als u wilt.

   Als u meer dan één categorie of filter aan hetzelfde voorwaardevak toevoegt, is de categorie-inhoud een samenvoeging van alle objecten daarin.

   Als u categorieën of filters aan aparte voorwaardevakken toevoegt, selecteert u of de categorie-inhoud een doorsnede of een verschil van de inhoud van de vakken is.

   Opmerking:

   U kunt ook apart filters voor de Organisator maken voordat u willekeurige categorieën maakt. Deze filters worden op dezelfde manier gemaakt als selectie- en vensterfilters van Tekla Structures en u kunt ze in categorievoorwaarden gebruiken. Als u de filters maakt, klikt u op in de filterinstellingen en stelt u de Organisator in als het filtertype. Definieer vervolgens de instellingen die in het filter nodig zijn.

  2. Selecteer onder Geautomatiseerde subcategorieën de eigenschappen die worden gebruikt om de subcategorieën te maken. U doet dat als volgt:
   • Klik op Groeperen in de Objectbrowser.

    Als u deze optie wilt gebruiken, sleept u één of meer eigenschappenkolommen naar de groepeerrij in de Objectbrowser. De Organisator gebruikt de eigenschappen die bij het maken van de subcategorieën in de kolommen worden opgenomen.

    U kunt ook eigenschappentemplatekolommen of objecteigenschappen aan de voorwaardevakken toevoegen.

   • Klik op de voorwaardevakken en selecteer een eigenschappentemplatekolom of een objecteigenschap.

    Let erop dat u de optie Groeperen in de Objectbrowser niet kunt gebruiken als u eerst eigenschappentemplatekolommen of objecteigenschappen aan de voorwaardevakken toevoegt.

    U kunt meer dan één kolom of eigenschap aan hetzelfde voorwaardevak toevoegen.

    De Organisator voegt een nieuw subcategorieniveau aan het dialoogvenster met eigenschappen toe wanneer u een kolom of een eigenschap aan het voorwaardevak hebt toegevoegd. Als u wilt dat de categorie het nieuwe subcategorieniveau heeft, moet u kolommen of eigenschappen op het nieuwe subcategorieniveau aan de voorwaardevakken toevoegen.

   • Schakel het selectievakje Verwijder geen lege geautomatiseerde subcategorieën in om alle op subcategorieën bij synchronisatie te bewaren.

    Als u het selectievakje niet inschakelt en het model wijzigt zodat enkele of alle subcategorieën geen objecten bevatten, worden de lege subcategorieën verwijderd wanneer u de categorie op het hoogste niveau of de gehele Organisator synchroniseert.

  3. Selecteer de optie Het hoogste merkniveau in het model opnemen als u er zeker van wilt zijn dat u alleen objecten op merkniveau in de categorie hebt.

   Als u deze optie selecteert en een modelobject aan de categorie toevoegt, wordt het merk waartoe het object behoort aan de categorie toegevoegd.

 6. Schakel het selectievakje Categorie bij synchronisatie bijwerken uit als u de categorie niet wilt bijwerken wanneer u de Organisator met het model synchroniseert.
 7. Selecteer een standaardeigenschappentemplate voor de categorie in de lijst Eigenschappentemplate.

  Dit is de eigenschappentemplate die in de eigenschappentabel van de Objectbrowser wordt weergegeven.

 8. Klik op Wijzig.
Tip:

U kunt handmatig categorieën en subcategorieën aan geautomatiseerde categorieën toevoegen. Selecteer een categorie, klik met de rechtermuisknop en selecteer Nieuwe categorie of Nieuwe subcategorie. Handmatig toegevoegde categorieën worden bij het synchroniseren niet verwijderd. Als u een handmatig gemaakte subcategorie synchroniseert, wordt alleen die categorie gesynchroniseerd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen