Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Een stramien maken, wijzigen of verwijderen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een stramien maken, wijzigen of verwijderen

Een stramien maken, wijzigen of verwijderen

Wanneer u een nieuw model maakt, maakt Tekla Structures automatisch een rechthoekig stramien en een venster op basis van de opgeslagen standaardeigenschappen. U kunt indien nodig later de stramieneigenschappen wijzigen of nieuwe rechthoekige en radiale stramienen maken. U kunt een bestaand stramien wijzigen of dit verwijderen. Gebruik de stramieneigenschappen in het eigenschappenvenster om de stramienen weer te geven en te wijzigen.

Een rechthoekig stramien of een radiaal stramien maken

U kunt zowel rechthoekige als radiale stramienen maken en hun eigenschappen in het eigenschappenvenster wijzigen.

 1. Selecteer of een rechthoekig of radiaal stramien moet worden gemaakt.
  • U maakt als volgt een rechthoekig stramien: klik op het tabblad Bewerken op Stramien > Rechthoekig stramien maken.
  • U maakt als volgt een radiaal stramien: klik op het tabblad Bewerken op Stramien > Radiaal stramien maken.

  Tekla Structures geeft een voorbeeld van het stramien weer. U kunt de stramieneigenschappen in het eigenschappenvenster wijzigen voordat u het stramien invoegt. Het stramienvoorbeeld wijzigt volgens de wijzigingen in het eigenschappenvenster.

 2. Wijs een punt in het model aan om de oorsprong van het stramien aan te geven of klik met de middelste muisknop om de waarden van de stramieneigenschappen in het eigenschappenvenster te accepteren.
  • Als u een oorsprong van het stramien aanwijst, wordt het stramien met de eigenschappen in het eigenschappenvenster gemaakt en is de oorsprong de locatie die u hebt aangewezen.
  • Als u met de middelste muisknop klikt, wordt het stramien gemaakt met de eigenschappen in het eigenschappenvenster en naar de oorsprong die in het eigenschappenvenster is gedefinieerd.

   De coördinaten van de oorsprong worden in het eigenschappenvenster in het gedeelte Oorsprong weergegeven als de X -, Y - en Z -waarden.

Note:

Als u met zeer grote stramienen werkt, wordt Tekla Structures mogelijk trager als u de stramienlabels altijd zichtbaar houdt. Als u de stramienlabels wilt verbergen wanneer u inzoomt, gebruikt u de variabele XS_​ADJUST_​GRID_​LABELS.

Een radiaal stramien maken (alternatieve methode)

Dit is een alternatieve methode om een radiaal stramien te maken. U kunt een radiaal stramien maken met de component Radiaal stramien. De gebogen stramienlijnen die door de component Radiaal stramien zijn gemaakt, zijn niet werkelijk gebogen maar recht.

 1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Start met het invoeren van radiaal stramien in het zoekvak.
 3. Dubbelklik op Radiaal stramien om het eigenschappendialoogvenster te openen.
 4. Wijzig de stramieneigenschappen.

  In de coördinaateigenschappen:

  • definieert X de locatie van de gebogen stramienlijnen en de afstand tussen de stramienlijnen.

   De eerste waarde is de radius van de binnenste gebogen stramienlijn.

  • definieert Y (graden) de locatie van de rechte stramienlijnen en de afstand tussen de stramienlijnen in graden.

   Met de eerste waarde wordt gedefinieerd hoe het stramien wordt geroteerd. Het stramien wordt vanaf de x-as in het huidige werkvlak tegen de klok in geroteerd.

 5. Klik op OK.
 6. Wijs een punt aan om de oorsprong van het stramien aan te geven.

  Het stramien wordt automatisch gemaakt.

Een stramien wijzigen

Dubbelklik op een bestaand stramien om deze te wijzigen.

 1. Zorg ervoor dat deSelecteer stramien selectieknop is ingeschakeld.
 2. Dubbelklik op een stramienlijn.

  Afhankelijk van het type van het stramien worden de eigenschappen van het Rechthoekig stramien of Radiaal stramien in het eigenschappenvenster geopend.

 3. Wijzig de stramieneigenschappen.
 4. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

Een stramien verwijderen

Wanneer u een heel stramien verwijdert, moet u controleren of u geen andere objecten hebt geselecteerd. Anders verwijdert Tekla Structures alleen de objecten, niet het stramien.

 1. Zorg ervoor dat alleen deSelecteer stramien selectieknop is ingeschakeld.
 2. Selecteer het stramien.
 3. Druk op Delete.
 4. Bevestig dat u het stramien wilt verwijderen.

Stramieneigenschappen

Gebruik de eigenschappen Rechthoekig stramien of Radiaal stramien in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een stramien weer te geven en te wijzigen. Dubbelklik op het stramien om de eigenschappen te openen. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een rechthoekig stramien is *.grd. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een radiaal stramien is *.rgrd.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast , kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Coördinaten

In de eigenschappen Rechthoekig stramien :

Coördinaten van het stramien in de x-, y- en z-richtingen.

X : stramienlijnen verticaal op het werkvlak

Y : stramienlijnen horizontaal op het werkvlak

Z : peilmaten in de structuur

U kunt maximaal 1024 tekens invoeren. Gebruik een nul aan het begin om een stramien op de coördinaat 0,0 weer te geven en spaties als scheiding voor coördinaten.

De x- en y-coördinaten zijn relatief, wat betekent dat de waarden voor X en Y altijd relatief zijn ten opzichte van de vorige vermelding. De Z -coördinaten zijn absoluut. Dit betekent dat waarden voor z absolute afstanden zijn vanaf de oorsprong van het werkvlak.

U kunt de coördinaten afzonderlijk definiëren of u kunt diverse stramienlijnen met gelijke tussenafstanden definiëren. Beide van de volgende coördinaatvermeldingen maken drie stramienlijnen met een tussenafstand van 4000:

0 4000 4000

0 2*4000

In de eigenschappen Radiaal stramien :

Radiale en hoekwaarden van de stramienlijnen. Hoogtematen is de waarde van het stramien in de z-richting.

Radiaal : gebogen stramienlijnen. Als u slechts één waarde voor de radius invoert, moet deze > 0 zijn.

Hoekig : Rechte stramienlijnen. U kunt indien nodig negatieve hoekwaarden invoeren.

Hoogtematen : peilmaten in de structuur

Gebruik een nul aan het begin om een stramien op de coördinaat 0,0 weer te geven en spaties als scheiding voor coördinaten.

De coördinaten Radiaal en Hoekig zijn relatief, wat betekent dat de waarden altijd relatief ten opzichte van de vorige vermelding zijn. De Hoogtematen zijn absoluut, wat betekent dat vermeldingen absolute afstanden vanaf de oorsprong van het werkvlak zijn.

U kunt de coördinaten afzonderlijk definiëren of u kunt diverse stramienlijnen met gelijke tussenafstanden definiëren. Beide van de volgende coördinaatvermeldingen maken drie stramienlijnen met een tussenafstand van 4000:

0 4000 4000

0 2*4000

Labels

In de eigenschappen Rechthoekig stramien :

Namen van de stramienlijnen die in de vensters worden weergegeven.

Namen in het vak X worden parallel aan de y-as aan de stramienlijnen gekoppeld en vice versa. Het vak Z is voor de namen van niveaus parallel aan het werkvlak.

Als u wilt, kunt u de labelvakken leeg laten.

In de eigenschappen Radiaal stramien :

Namen van de stramienlijnen die in de vensters worden weergegeven.

De namen in het vak Radiaal worden aan de gebogen stramienlijnen gekoppeld.

De namen in het vak Hoekig worden aan de rechte stramienlijnen gekoppeld.

Het vak Hoogtematen is voor de namen van niveaus parallel aan het werkvlak.

Als u wilt, kunt u de labelvakken leeg laten.

Lijnverlenging

In de eigenschappen Rechthoekig stramien :

Definieer hoe ver de stramienlijnen in de richting Links/Onder en Rechts/Boven doorlopen.

In de eigenschappen Radiaal stramien :

Definieer hoe ver de stramienlijnen in de richtingen Begin en Einde worden verlengd.

Oorsprong

Coördinaten van de oorsprong van het stramien in de x-, y- en z-richting. Deze waarden geven het stramien een offset vanaf de oorsprong van het werkvlak, niet vanaf de globale modeloorsprong.

Magnetisch stramienvlak

In de eigenschappen Rechthoekig stramien :

Selecteer of objecten aan stramienlijnen worden gekoppeld. Als u de objecten aan stramienlijnen koppelt, volgen de objecten als u de stramienlijn verplaatst.

Stramienkleur

Gebruik de kleuraanwijzer om de stramienkleur aan te wijzen.

Tekengrootte en kleur label

Definieer de grootte van het labellettertype.

Gebruik de kleuraanwijzer om de labelkleur aan te wijzen.

Gebruikersattributen

Klik op de knop Meer om de gebruikersattributen (UDA's) van het stramien te openen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen