Fitten

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Fitten

Fitten

U kunt het uiteinde van een onderdeel fitten door een rechte snijlijn tussen twee door u aangewezen punten te maken. Gebruik fittingen om liggers in te korten. Gebruik fittingen niet voor het maken van aanzienlijke liggerverlengingen.

Als u fittingen maakt, maakt Tekla Structures het onderdeeluiteinde passend op de snijlijn en verwijdert automatisch de kortste zijde van het onderdeel. Gebruik 2D-venster als u fittingen maakt.

Tip:

Zorg ervoor dat de snapknop Snap naar dichtstbijzijnde punten (punten op lijn) is ingeschakeld wanneer u fittingen maakt.

Beperkingen:

  • Fittingen kunnen niet voor contourplaten worden gebruikt.
  • Als u een tweede keer een fitting op hetzelfde onderdeeluiteinde toepast, negeert Tekla Structures de eerste fitting. Dit gebeurt als u het commando Fitten voor een uitsparing gebruikt en probeert om twee uitsparingen aan hetzelfde uiteinde van een onderdeel te maken. In situaties zoals deze gebruikt u bijvoorbeeld het commando Trimmen in plaats daarvan.
  1. Klik op het tabblad Bewerken op Fitten.
  2. Selecteer het onderdeel dat u wilt fitten.
  3. Wijs het eerste punt van de fitlijn aan.
  4. Wijs het tweede punt van de trimlijn aan.

    Tekla Structures maakt een fitting tussen de twee door u aangewezen punten. De fitting past het uiteinde van een ligger op een vlak aan, loodrecht op het kijkvlak.

(1) Fittingsymbool

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen