Onderdelen maken en onderdeeleigenschappen wijzigen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Onderdelen maken en onderdeeleigenschappen wijzigen

Onderdelen maken en onderdeeleigenschappen wijzigen

In Tekla Structures verwijst de term onderdeel naar de basisobjecten van gebouwen die verder kunnen worden gemodelleerd en gedetailleerd. Onderdelen zijn de bouwstenen van het fysieke model.

U kunt stalen onderdelen en betonnen onderdelen maken. Een speciaal type onderdelen zijn items. Gebruik deze om objecten te modelleren die met basisonderdelen en -commando's van Tekla Structures (zoals uitsnijden) moeilijk te modelleren zouden zijn.

Maak stalen onderdelen door de commando's op het tabblad Staal op het lint te gebruiken. Maak betonnen onderdelen door de commando's op het tabblad Beton op het lint te gebruiken.

Elk onderdeel wordt gedefinieerd door eigenschappen zoals materiaal , profiel en locatie. Onderdelen hebben ook gebruikersattributen (UDA's) die u kunt gebruiken om aanvullende informatie over een onderdeel te geven. U kunt onderdeeleigenschappen gebruiken in vensterfilters en selectiefilters om bijvoorbeeld onderdelen te selecteren, wijzigen en verbergen. U kunt ook onderdeeleigenschappen en gebruikersattributen opnemen in tekening- en lijsttemplates.

Als u de onderdeeleigenschappen wilt weergeven en wijzigen , gebruikt u het eigenschappenvenster. U kunt de eigenschappen van één type onderdeel of de algemene eigenschappen van meerdere, vergelijkbare onderdeeltypen tegelijkertijd weergeven en wijzigen. U kunt indien nodig eigenschappen van het ene onderdeel naar het andere onderdeel kopiëren door de knop Eigenschappen kopiëren in het eigenschappenvenster te gebruiken.

Basis betonnen onderdelen

De basis betonnen onderdelen zijn:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen