Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Modelobjecten maken en modelobjecteigenschappen wijzigen door het eigenschappenvenster te gebruiken

Laatst bijgewerkt July 29, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Modelobjecten maken en modelobjecteigenschappen wijzigen door het eigenschappenvenster te gebruiken

Modelobjecten maken en modelobjecteigenschappen wijzigen door het eigenschappenvenster te gebruiken

Er zijn verschillende manieren om modelobjecten in Tekla Structures te maken en te wijzigen.

U kunt verschillende typen modelobjecten maken (zoals onderdelen en items, bouten, wapening en uitsnijdingen) door de commando's op het lint te gebruiken.

Sommige lintcommando's hebben een toetsenbordsneltoets die uw modelleerwerk versnelt. U kunt de sneltoetsen aanpassen en uw eigen snelkoppelingen aan de meest gebruikte commando's toewijzen.

Daarnaast kunt u veel van de commando's starten die modelobjecten maken door Snel starten te gebruiken of in het eigenschappenvenster.

Nadat u de modelobjecten hebt gemaakt, kunt u de modelobjecteigenschappen weergeven en wijzigen door het eigenschappenvenster te gebruiken.

Een modelobject maken of verwijderen

 1. Voer een commando uit dat een modelobject zoals een onderdeel maakt.
  • Op het lint: klikt u op een commando. Klik bijvoorbeeld opom een stalen ligger te maken.
  • Door Snel starten te gebruiken: voer een zoekterm in. Voer bijvoorbeeld stalen ligger in om het commando Stalen ligger maken te vinden.
  • In het eigenschappenvenster: zorgt u ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd. Klik op de knop Objecttypelijst en selecteer in de lijst het object dat u wilt maken.
 2. Wijs punten aan om het modelobject in het model te plaatsen.

  Tekla Structures maakt het modelobject met de huidige eigenschappen van het objecttype.

 3. Volg de statusbalkberichten om instructies te krijgen hoe u moet doorgaan.
 4. Als u meer modelobjecten met dezelfde eigenschappen wilt maken, wijst u meer punten aan.

  Het commando wordt uitgevoerd totdat u het commando beëindigt of een ander commando start.

 5. Als u een modelobject wilt verwijderen, selecteert u het object en drukt u op Delete.

Modelobjecteigenschappen wijzigen door het eigenschappenvenster te gebruiken

Tekla Structures geeft de eigenschappen van modelobjecten weer in het eigenschappenvenster dat een zijvenster is. U kunt slechts één eigenschappenvenster tegelijkertijd open hebben. Dit betekent dat u de eigenschappen van slechts één objecttype tegelijkertijd kunt weergeven.

Gebruik het eigenschappenvenster om de eigenschappen weer te geven en te wijzigen van

U opent als volgt de modelobjecteigenschappen:

 • Als het eigenschappenvenster is gesloten: dubbelklikt u op een modelobject of klikt u op de knop Eigenschappen in het zijvenster.
 • Als het eigenschappenvenster open is: selecteert u een modelobject.

  Of u houdt Shift ingedrukt en klikt op een commando in het lint als u de eigenschappen in het eigenschappenvenster wilt openen.

Tip:

U kunt het eigenschappenvenster aanpassen. U kunt voor elk objecttype apart selecteren welke eigenschappen u op het eigenschappenvenster wilt zien. U kunt bijvoorbeeld de instellingen rangschikken als u dat wilt of de instellingen die u niet nodig hebt verwijderen. U kunt ook de gebruikersattributen (UDA's) die u het meest nodig hebt rechtstreeks aan het eigenschappenvenster toevoegen.

 1. Als u de eigenschappen wilt gaan wijzigen, dubbelklikt u op een modelobject.

  Het eigenschappenvenster wordt geopend en geeft de huidige eigenschappen van het object weer.

  Bijvoorbeeld:

 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.

  Tekla Structures markeert de gewijzigde eigenschappen in het eigenschappenvenster geel.

 3. Als u enkele van de wijzigingen wilt verwijderen, klikt u op de vinkjes naast elke instelling om ze te verwijderen.

  U kunt de vinkjes een voor een wissen of een hele sectie en al zijn eigenschappen selecteren.

  U kunt de knoppen Alles selecteren en Geen selecteren onderaan het eigenschappenvenster gebruiken om alle wijzigingen te selecteren of alle wijzigingen te verwijderen.

 4. Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

  Tekla Structures gebruikt de eigenschappen de volgende keer dat u een object van hetzelfde type maakt.

  Als u een object met de standaardwaarden in plaats van de zojuist door u toegepaste waarden wilt maken, laadt u eerst het standaardbestand.

  Als u de contextuele werkbalk of rechtstreekse wijziging gebruikt om een modelobject te wijzigen, wijzigen de huidige eigenschappen niet en worden deze niet automatisch toegepast wanneer u het volgende object van hetzelfde type maakt.

De algemene eigenschappen van verschillende objecttypen wijzigen door het eigenschappenvenster te gebruiken

Wanneer u meerdere vergelijkbare objecten in het model selecteert, geeft het eigenschappenvenster de eigenschappen weer die voor alle geselecteerde objecten algemeen zijn. De instellingen die verschillende opties hebben, hebben de tekst Varieert in het eigenschappenvenster en de waarden of opties worden in een lijst weergegeven. Als er geen algemene eigenschappen zijn, is het eigenschappenvenster leeg.

U kunt de algemene eigenschappen op dezelfde manier als een andere eigenschap wijzigen. Tekla Structures markeert de gewijzigde eigenschappen in het eigenschappenvenster geel en deze eigenschappen worden toegepast wanneer u op Wijzigen klikt.

Gebruik de Objecttypelijst in het eigenschappenvenster om te controleren welke objecten u in het model hebt geselecteerd en het nummer van elk objecttype.

Taak Actie

Controleren welke objecten u in het model hebt geselecteerd

Klik op de knop Objecttypelijst om de lijst met de geselecteerde objecten te openen.

De lijst geeft weer hoeveel objecten u voor elk objecttype hebt geselecteerd.

De lijst geeft ook weer hoeveel componenten u hebt geselecteerd. Als u Component in de lijst selecteert, geeft het eigenschappenvenster de namen en nummers weer van de componenten die u in het model hebt geselecteerd.

De objectselectie in de Objecttypelijst wijzigen

Houd Ctrl ingedrukt en klik in de lijst op de objecttypen die u in de selectie wilt uitsluiten of opnemen.

De inhoud van het eigenschappenvenster kan volgens uw selectie wijzigen.

Alle objecten in de Objecttypelijst selecteren

Klik op de knop Alles selecteren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen